Responsive image

18 Tháng Bảy 2024

Tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024

Theo www.bvhttdl.gov.vn

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã ký Quyết định số 1733/QÐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024.

Tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024 - Ảnh 1.

(Ảnh: qltt,vn)

Kế hoạch được ban hành nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 505/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/4/2022 về Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Quyết định số 934/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 07/6/2024 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024.

Công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số cần đa dạng về hình thức triển khai, nội dung đảm bảo phong phú, thiết thực, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 là "Phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động". Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 tập trung vào thúc đẩy, phát triển các sáng kiến, ý tưởng trong việc xây dựng, triển khai, kết nối, khai thác hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số từ đó từng bước tạo động lực tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động. Theo kế hoạch, thời gian triển khai các hoạt động tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024 diễn ra từ 15/09/2024 đến 31/10/2024.

Về phuơng thức tuyên truyền: Tổ chức thông tin, tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên môi trường số (các trang mạng xã hội, trang, chuyên trang, cổng thông tin điện tử) phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024. 

Về hình thức tuyên truyền, gồm: Chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, trình chiếu phim tư liệu về lịch sử phát triển công nghệ thông tin Việt Nam, đưa tin/bài về các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia; Phát động các phong trào, cuộc thi về sáng tạo, đổi mới góp phần phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; Phát huy hiệu quả của Mạng lưới chuyển đổi số cộng đồng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tuyên truyền, hướng dẫn về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Lồng ghép hoạt động tuyên truyền với các hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội trực thuộc Bộ VHTTDL; Tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động với trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo, công nghệ chuỗi khối,...

Để triển khai thực hiện Kế hoạch, Bộ VHTTDL giao các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ: Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai công tác tuyên truyền về chuyển đổi số, Ngày Chuyển đổi số quốc gia với các hình thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số tại Kế hoạch này về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Trung tâm Công nghệ thông tin) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ.

Đồng thời, Bộ VHTTDL giao Trung tâm Công nghệ thông tin: Chủ trì triển khai kế hoạch, hướng dẫn, đôn đốc triển khai công tác tuyên truyền về chuyển đổi số; Lồng ghép các nội dung về chuyển đổi số thông qua các hội nghị, tập huấn cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Chủ trì tham mưu công tác kiểm tra, giám sát, tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá hiệu quả tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc cung cấp các thông tin liên quan về chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

>>> Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây

CTTĐT

Print
38 Rate this article:
No rating

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top