Responsive image

28 Tháng Ba 2023

Năm 2018, Bộ VHTTDL đã thực hiện 68 nhiệm vụ theo Chỉ số cải cách hành chính

Đó là con số được thông báo tại cuộc họp về tình hình thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của Bộ VHTTDL do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải chủ trì vào chiều ngày 16/1.

 

Chánh văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình báo cáo tại buổi làm việc (Ảnh:Văn Duy)

Báo cáo tại buổi họp, đại diện Văn phòng Bộ VHTTDL (đơn vị được giao theo dõi và phụ trách về vấn đề này), ông Nguyễn Thái Bình cho biết: Thực hiện Quyết định số 2636/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương", Văn phòng Bộ VHTTDL đã tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chỉ số cải cách hành chính năm 2018.

Theo đó, trong năm 2018, trong tổng số 68 nhiệm vụ mà Bộ VHTTDL đã thực hiện có 52 nhiệm vụ đã hoàn thành và 16 nhiệm vụ cần bổ sung thêm tài liệu kiểm chứng.

Các nhiệm vụ hoàn thành hầu hết thuộc các lĩnh vực như: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; Cải cách hành chính công, Hiện đại hóa hành chính.

16 nhiệm vụ cần bổ sung tài liệu kiểm chứng liên quan tới Bổ sung báo cáo mức độ hoàn thành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Báo cáo thực hiện việc trả lời kiến nghị của cá nhân, tổ chức để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thể chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý của Bộ; Bổ sung báo cáo thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, báo cáo thực hiện kết quả đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; Bổ sung các tài liệu kiểm chứng liên quan đến mục cải cách hành chính công.

Chia sẻ tại buổi làm việc, Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình cũng cho biết: Văn phòng Bộ VHTTDL cũng đã xây dựng hướng dẫn các đơn vị đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp Bộ đối với một số tiêu chí, tiêu chí thành phần cải cách hành chính thay đổi.

Phía Văn phòng Bộ VHTTDL cũng đề xuất một số kiến nghị nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong việc thực hiện tổng hợp, báo cáo nhiệm vụ này cũng như để thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Thứ Trưởng Lê Khánh Hải, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối, kết hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan với Văn phòng Bộ.

 

Năm 2018, Bộ VHTTDL đã thực hiện 68 nhiệm vụ theo Chỉ số cải cách hành chính (Ảnh: Văn Duy)

Sau khi nghe ý kiến phát biểu từ phía các đơn vị dự họp như Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Pháp chế, Trung tâm Thông tin Bộ, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đánh giá cao công tác thực hiện cải cách hành chính tại Bộ VHTTDL. Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính của Bộ đã đạt được một số kết quả tích cực, cụ thể và đáng khích lệ. Theo đó, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về VHTTDL liên tục được hoàn thiện; Công tác cải cách thủ tục hành chính đã được đẩy mạnh thông qua việc giảm các bước, quy trình xử lý công việc, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến làm việc về các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải khẳng định, chỉ số cải cách hành chính là thước đo sự nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ của các Bộ, ngành trong một năm chính vì vậy, Thứ trưởng Lê Khánh Hải yêu cầu các đơn vị rà soát lại các nhiệm vụ, tuyệt đối không được để mất điểm ở bất kỳ nhiệm vụ cải cách hành chính nào. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lê Khánh Hải nhấn mạnh thông qua rà soát cũng có thể thấy được những mặt tích cực để tiếp tục phát huy và những điểm hạn chế để nhìn nhận, đưa ra giải pháp khắc phục như vấn đề tụ chủ, cơ chế và chính sách...

Theo www.tdtt.gov.vn

Print
1249 Rate this article:
No rating

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top