Responsive image

18 Tháng Mười 2021

Bộ VHTTDL tổ chức hội thảo - tập huấn khoa học và công nghệ năm 2017

Phát biểu tại Hội thảo, TS.Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ VHTTDL cho biết: Trong những năm qua, việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của các đơn vị thuộc Bộ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có những hạn chế nhất định về chất lượng các đề xuất nhiệm vụ KHCN, chưa thực sự sát với định hướng của Nhà nước, của Bộ và yêu cầu của thực tiễn đặt ra; số lượng các đề tài nghiên cứu cấp quốc gia, đề tài nghiên cứu theo Nghị định thư còn ít (trong năm 2017 chỉ có 03 Đề tài cấp Nhà nước); các đề tài sau nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn hoạt động của ngành còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.

Vì vậy, để nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ KHCN hàng năm, TS. Từ Mạnh Lương đề nghị các đơn vị, cá nhân chủ động nghiên cứu đề xuất căn cứ vào mục tiêu, nội dung các chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước và cấp Bộ. Trong đó, đối với đề tài cấp Nhà nước cần căn cứ vào Chương trình KX.01/16-20 "Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội"; Chương trình KX.04/16-20 "Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị"; Chương trình CTDT/16-20 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về các dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030"; Chương trình KHGD/16-20 "Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam".

Print
1118 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Trần Hiếu
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: thongtinthethao@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top