Responsive image

23 Tháng Năm 2024

NCS Nguyễn Thị Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ giáo dục học cấp Viện

Ngày 23/1/2024

Sáng 23/01, tại Viện khoa học TDTT nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Yến đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ giáo dục học cấp Viện với chủ đề: "Nghiên cứu ứng dụng bài tập thể chất cho trẻ mầm non 4-5 tuổi thành phố Hà Nội".

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục, đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện con người Việt Nam. Giáo dục mầm non nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố đầu tiên của nhân cách. Chính vì vậy, giáo dục mầm non cho trẻ em từ 0-6 tuổi giữ vai trò đặc biệt quan trọng, có tính chất quyết định tạo nên thể lực, nhân cách, năng lực phát triển trí tuệ trong tương lại.

Giáo dục thể chất là một hoạt động không thể thiếu đối với giáo dục mầm non, đặc biệt là trẻ 4-5 tuổi, là hình thức giáo dục tác động nhiều mặt đến cơ thể của trẻ thông qua các hoạt động vận động và sinh hoạt khoa học. Việc tạo cơ hội cho trẻ tham gia vào các hoạt động giáo dục phát triển thể chất rất quan trọng, giúp cho hệ thần kinh và các giác quan của trẻ nhanh nhạy hơn và có tác dụng tốt để nâng cao năng lực nhận thức của trẻ.

Image

NCS Nguyễn Thị Yến bảo vệ luận án luận án tiến sĩ cấp Viện 

Chính vì vậy, mục đích nghiên cứu của luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Yến hướng tới là trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất và sự phát triển thể chất của trẻ mầm non 4-5 tuổi ở Hà Nội, trong đó tập trung vào các vấn đề chính như: thực trạng giáo dục thể chất, thực trạng phát triển thể chất trẻ mầm non 4 -5 tuổi thành phố Hà Nội. Trên cơ sở đó, lựa chọn và đánh giá hiệu quả bài tập thể chất với dụng cụ đối với sự phát triển thể chất trẻ mầm non 4 -5 tuổi thành phố Hà Nội.

Những đóng góp mới của luận án: Từ kết quả phỏng vấn chuyên gia, các cán bộ quản lý và giáo viên giảng dạy tại các trường mầm non về các chỉ tiêu, test được sử dụng để đánh gía sự phát triển thể chất trẻ mầm non 4 – 5 tuổi thành phố Hà Nội đã được chọn 10 chỉ tiêu, test. Kết quả khảo sát thực trạng phát triển thể chất trẻ mầm non 4 – 5 tuổi thành phố Hà Nội, so với các nghiên cứu của một vài tác giả cho thấy, về cơ bản là tương đồng giới tính, đặc biệt là các chỉ số về hình thái, phản ánh sự phát triển về thể chất theo giới tính ở độ tuổi theo quy luật…

Luận án đã tiếp cận và triển khai mô hình điểm đồng hành cùng đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030, bước đầu tổng hợp một số bài tập thể chất với trẻ mầm non 4 – 5 tuổi thành phố Hà Nội, bao gồm 35 bài tập/mỗi độ tuổi của 8 nhóm bài tập…

Image

Toàn cảnh buổi bảo vệ 

Luận án được Hội đồng khoa học đánh giá mang tính thực tiễn cao. Kết quả nghiên cứu chủ yếu của đề tài luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu về giáo dục thể chất cho trẻ em mầm non. Cùng với đó, luận án đưa ra kiến nghị văn phòng ban điều phối Đề án 641 về nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030 tập trung nghiên cứu một số bài tập để có thể phục vụ chương trình 3 về “phát triển thể lực, tầm vóc bằng giải pháp tăng cường giáo dục thể chất đối với học sinh từ 03 tuổi đến 18 tuổi”.

Cùng với đó, phối hợp với Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Y tế, Bộ xây dựng, Bộ Tài nguyên và môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam… có giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng giờ học thể dục chính khóa; tổ chức các hoạt động TDTT ngoại khóa, hướng dẫn học sinh tự luyện tập TDTT để tăng cường thể lực, cải thiện chiều cao thân thể.

Print
251 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Trần Hiếu
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: thongtinthethao@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top