Responsive image

20 Tháng Sáu 2024

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ 2023

Chủ đề: Khoa học với phát triển thể lực, tầm vóc con người Việt Nam

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ 2023

Chủ đề: Khoa học với phát triển thể lực, tầm vóc con người Việt Nam

🔹Thời gian: 21/10/2023

🔹Địa điểm: Khách sạn Daewoo số 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Hội nghị khoa học quốc tế 2023 do Viện Khoa học Thể dục thể thao Việt Nam và Hội khoa học Thể dục thể thao Việt Nam tổ chức nhằm mục đích tăng cường và mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ.

Hội nghị là một trong những hoạt động quan trọng tiếp tục triển khai Đề án 641, hướng tới mục tiêu phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; từng bước nâng cao chất lượng giống nòi và tăng tuổi thọ khỏe mạnh của người Việt Nam.

Hội nghị có sự tham gia của các Đại biểu đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đại diện các Sở, Ban ngành liên quan và quản lý các cấp của các đơn vị - tổ chức trong lĩnh vực sức khỏe, thể thao, dinh dưỡng... cùng hơn 200 chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý lĩnh vực Thể dục Thể thao trong nước và quốc tế tham gia báo cáo, chia sẻ và thảo luận.

Hội nghị gồm có 3 phiên thảo luận chính:

▶Khoa học Giáo dục thể chất và thể thao trường học

▶Khoa học Sức khỏe, Dinh dưỡng

▶Khoa học Công nghệ, Truyền thông

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng mang tới cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, là cầu nối giúp các đơn vị, chuyên gia tại nhiều lĩnh vực trong và ngoài nước tiếp cận các thành tựu khoa học kỹ thuật mới.

Hoạt động hợp tác quốc tế đặc biệt là với các nước phát triển như Nhật, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc được thúc đẩy mạnh mẽ, góp phần tăng cường tiềm lực, nâng cao trình độ nghiên cứu, giải quyết các vấn đề khoa học - công nghệ, phục vụ mục tiêu phát triển thể lực, tầm vóc người dân ở nước ta.

—---------------------------------

THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 2023

Topic: Science and physical development, stature of Vietnamese people

🔹Time: 21/10/2023

🔹Location: Daewoo Hotel No. 360 Kim Ma, Ngoc Khanh, Ba Dinh, Hanoi

The International Scientific Conference 2023 is organized by the Vietnam Sports Science Institute and Vietnam Sports Science Association with the aim of strengthening and expanding international cooperation activities in the field of Science and Technology.

The conference is one of the important activities to continue implementing Project 641, aiming to develop the physical strength and stature of Vietnamese people, contributing to improving the quality of human resources, serving the cause of industrialization, modernize the country; Gradually improve the quality of the race and increase the healthy life expectancy of Vietnamese people.

The conference was attended by delegates representing the Ministry of Culture, Sports and Tourism; Representatives of relevant departments, agencies and managers at all levels of units and organizations in the fields of health, sports, nutrition... along with more than 200 experts, scientists, and field managers Domestic and international Sports participate in reporting, sharing and discussion.

The conference includes 3 main discussion sessions:

▶Science Physical education and school sports

▶Health Science, Nutrition

▶Science, Technology, Communication

It’s an important event that provides opportunities to exchange and learn from experience, and is a bridge to help units and experts in many fields at home and abroad access new scientific and technical achievements.

International cooperation activities, especially with developed countries such as Japan, Singapore, China, and Korea, are strongly promoted, contributing to strengthening potential, improving research levels, and solving scientific problems. science and technology, serving the goal of developing the physical strength and stature of people in our country.

Print
247 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Trần Hiếu
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: thongtinthethao@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top