Responsive image

06 Tháng Mười Hai 2021

Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS Tô Thị Hương

Đề tài luận án: “Phát triển khiêu vũ thể thao (dance sport) trong các trường đại học tỉnh Thanh Hóa”

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Đề tài luận án: “Phát triển khiêu vũ thể thao (dance sport) trong các trường đại học tỉnh Thanh Hóa”

Tên ngành: Giáo dục học

Mã ngành: 9140101

Họ và tên nghiên cứu sinh: Tô Thị Hương.

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:      1. GS. TS Lưu Quang Hiệp; 2. PGS.TS Hoàng Công Dân.

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thể dục thể thao.

B. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Công tác giáo dục thể chất và thể thao ở các trường đại học của tỉnh Thanh Hóa luôn được sự quan tâm của lãnh đạo Nhà trường. Về cơ bản các trường đại học trong tỉnh Thanh Hoá đều thực hiện chương trình nội khóa theo quy định của Bộ GDĐT, đội ngũ giáo viên TDTT được tăng lên về số lượng và chất lượng. Cơ sở vật chất dành cho hoạt động TDTT trong nhà trường cơ bản đáp ứng cho dạy học và hoạt động TDTT. Tuy vậy, nội dung giờ thể dục nội khóa nhìn chung chưa đổi mới nên thiếu tác dụng rèn luyện cơ thể. Việc tổ chức các hoạt động TDTT ngoại khóa chưa nề nếp, mục đích và yêu cầu giáo dục chưa

được đề cao, mang tính tự phát. Sinh viên tập luyện TDTT ngoại khoá thường xuyên 218 sinh viên (43.6%); số sinh viên tập ngoại khoá không thường xuyên 282 sinh viên (56.4%), sinh viên đạt Chuẩn thể lực theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT là 413/500 sinh viên (82.6%). Kết quả kiểm tra đánh giá

thực trạng về hình thái, chức năng và phát triển tố chất thể lực số sinh viên-hội viên CLB phát triển bình thường, có xu thế tốt hơn so với các chỉ số của người trưởng thành cùng độ tuổi thời điểm năm 2001.

Kết quả nghiên cứu phát triển Khiêu vũ thể thao thông qua loại hình CLB Khiêu vũ thể thao sinh viên Thanh Hóa mở rộng gồm: Cấu trúc tổ chức CLB, Xây dựng điều lệ, quy chế CLB, Cấu trúc chương trình đào tạo HLV, Cấu trúc chương trình hướng dẫn hội viên 5 điệu dòng Latin và xây dựng quy chế cơ chế

thu-chi tài chính của CLB. Hiệu quả phát triển thể chất của sinh viên hội viên CLB tăng rõ rệt ở hầu hết các chỉ tiêu về chức năng sinh lý, tâm lý, tố chất thể lực và hiệu quả chung phát triển Khiêu vũ Thể thao trong các trường đại học tỉnh Thanh Hóa thông qua hình thức tổ chức CLB Khiêu vũ Thể thao sinh viên

Thanh Hóa mở rộng, có sự khác biệt rõ rệt (p <0.05-0.001).

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2021

Nghiên cứu sinh

Tô Thị Hương

LINK THAM KHẢO: TẠI ĐÂY

Print
132 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Trần Hiếu
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: thongtinthethao@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top