Responsive image

LỚP TẬP HUẤN TẠI TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THỂ THAO QUỐC GIA ĐÀ NẴNG THUỘC ĐỀ ÁN “KHẢO SÁT THỂ CHẤT NGƯỜI VIỆT NAM THEO TIÊU CHÍ CỦA ASEAN”

PGS.TS Trần Tuấn Hiếu

Xây dựng Cộng đồng ASEAN là lợi ích và trách nhiệm chung của tất cả các nước thành viên, trong đó có Việt Nam. Nhận thức rõ điều đó, Việt Nam đã tích cực tham gia và có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN trong 3 trụ cột, gồm: Cộng đồng An ninh ASEAN (ASC), Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC).

Với chủ đề “Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”, Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN thống nhất kế hoạch phát triển, hợp tác đến năm 2025 gồm 14 lĩnh vực, trong đó thể thao là lĩnh vực có sự hợp tác toàn diện thông qua Kế hoạch hành động về thể thao khối ASEAN giai đoạn 2016-2020. Những lĩnh vực ưu tiên hợp tác trong Kế hoạch này gồm: (1) Thúc đẩy sự hòa nhập của khối ASEAN thông qua các hoạt động thể thao; (2) Các chương trình giao lưu thể thao; (3) Xây dựng lối sống vững bền và khỏe mạnh; (4) Các chương trình nâng cao kỹ năng và năng lực thể thao. Thực hiện lĩnh vực ưu tiên về xây dựng lối sống vững bền và khỏe mạnh của người dân ASEAN, Kế hoạch đã đề xuất xây dựng “Bộ chỉ số thể chất ASEAN” và phân công cho Thái Lan là nước chủ trì với thời gian thực hiện từ năm 2017 đến năm 2020

Nội dung khảo sát thể chất gồm 3 phần: (1) Phần cung cấp thông tin cá nhân và sức khỏe dưới dạng bảng câu hỏi; (2) Phần đánh giá thể chất với 5 nhóm chỉ số, gồm: nhóm chỉ số về tim mạch; nhóm chỉ số về độ mềm dẻo; nhóm chỉ số về sức mạnh cơ; nhóm chỉ số về sức bền cơ; nhóm chỉ số về cơ thể; (3) Phần đánh giá phương pháp và nội dung tập luyện, gồm tỷ lệ tham gia tập luyện thể thao, hiệu suất tập luyện, tập luyện độ nhanh nhẹn...

Thống nhất kế hoạch điều tra thể chất và sức khỏe trên quy mô cộng đồng các quốc gia ASEAN với mục đích cùng chia sẻ thông tin thực tế về sức khỏe người dân, tổng kết về tỷ lệ người tham gia tập luyện thể thao, thống kê cơ bản về chỉ số thể chất người dân của 10 nước ASEAN. Hội thảo đã xác định các nhóm chỉ số với test kiểm tra cụ thể để mỗi nước lựa chọn kiểm tra, đánh giá phù hợp với nước mình theo 3 nhóm tuổi và lứa tuổi trong nhóm, gồm: (1) Nhóm tuổi 7-18 với 4 lứa tuổi 7-9, 10-12, 13-15 và 16-18; (2) nhóm tuổi 19-59 với 4 lứa tuổi 19-29, 30-39, 40-49 và 50-59; (3) Nhóm tuổi trên 60 với 2 lứa tuổi 60-69 và 70 trở lên.

Trên cơ sở đó Đoàn cán bộ của Viện Khoa học TDTT đã tổ chức lớp tập huấn tại Đà Nẵng để triển khai đề án trên gồm: PGS. Trần Tuấn Hiếu, TS. Nguyễn Huy Nam, ThS. Mai Xuân Trúc, ThS. Nguyễn Quỳnh Mai. Đã Tham gia hướng dẫn và tổ chức khảo sát tại Trung tâm HLTT quốc gia Đà Nẵng từ ngày 15/06 – 25/07/2020.

- Thời gian: từ ngày 22/06 – 24/6/2020

- Địa điểm: Trung tâm HLTT quốc gia Đà Nẵng

- Giảng viên Lớp tập Huấn: Viện Khoa học TDTT

+ PGS. Trần Tuấn Hiếu

+ ThS. Mai Xuân Trúc

Danh sách học viên: Nguyễn Trung Thành

 1. Nguyễn Tuấn Anh
 2. Vương Đặng Quang
 3. Đoàn Kim Đức
 4. Trần Tiến Dũng
 5. Nguyễn Trần Tấn Lực
 6. Nguyễn Tiến Trung
 7. Nguyễn Văn Nam
 8. Nguyễn Thành Long
 9. Nguyễn Đình Lĩnh
 10. Lê Thành Nin
 11. Trần Công Hậu

Một số hình ảnh lớp học

 

 

 

Print
87 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top