Responsive image

Mẫu phiếu cung cấp thông tin cán bộ khoa học thể dục thể thao

(Mẫu phiếu kèm theo công văn số 102/VKHTDTT-HCTH ngày 23/9/2019)

Kính gửi Quý đơn vị và các nhà khoa học thể dục thể thao Việt Nam

Thực hiện Quyết định số 161/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 01 năm 2019  của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019 của Viện Khoa học Thể dục thể thao; trong danh mục được phê duyệt, có nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu đội ngũ cán bộ khoa học thể thao”.

Để có cơ sở đánh giá và xây dựng dữ liệu đội ngũ cán bộ khoa học thể dục thể thao Việt Nam, Viện Khoa học Thể dục thể thao kính đề nghị quý đơn vị và các nhà khoa học quan tâm phối hợp, giúp đỡ cung cấp thông tin của các cán bộ khoa học có học hàm, học vị từ Tiến sĩ trở lên, hiện đang làm công tác nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực thể dục thể thao theo phiếu cung cấp thông tin gửi kèm công văn này và gửi về Viện Khoa học Thể dục thể thao theo địa chỉ:

Phòng Thông tin Khoa học Thể dục thể thao – Viện Khoa học Thể dục thể thao, số 141 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Nguyễn Văn Vũ, Phòng Thông tin Khoa học Thể dục thể thao, điện thoại: 0942681980.

Bản mềm gửi về địa chỉ: thongtinthethao@gmail.com

Thời gian gửi phiếu cung cấp thông tin trước ngày 15 tháng 10 năm 2019.

Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Quý đơn vị và các nhà khoa học.

Mẫu phiếu có thể tải về: TẠI ĐÂY

 

Print
6750 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top