Responsive image

NCS Trần Dũng bảo vệ thành công LATS cấp Viện

“Nâng cao thể chất cho học sinh trung học cơ sở các tỉnh trung du bắc bộ bằng ngoại khóa môn võ cổ truyền Việt Nam”.

Ngày 03 tháng 02 năm 2021, NCS Trần Dũng, giảng viên trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội đã bảo vệ thành công LATS cấp Viện với đề tài: “Nâng cao thể chất cho học sinh trung học cơ sở các tỉnh trung du bắc bộ bằng ngoại khóa môn võ cổ truyền Việt Nam”.

Hội đồng chấm LATS cho NCS Trần Dũng gồm 07 thành viên do PGS.TS Nguyễn Danh Hoàng Việt làm chủ tịch Hội đồng.

NCS Trần Dũng tại lễ bảo vệ

Luận án của NCS Trần Dũng theo Hội đồng là một công trình khoa học công phu nghiêm túc. Đề tài thực sự cấp thiết và có ý nghĩa khoa học và thực tiễn trong công tác thể thao trường học, phù hợp với ngành giáo dục học, mã số 9140101. Luận án không trùng lặp với công trình nghiên cứu đã được công bố ở trong và ngoài nước. Các trích dẫn tài liệu tham khảo trung thực, rõ ràng và đầy đủ. Kết cấu luận án cân đối, khoa học. 
Tác giả Trần Dũng đã sử dụng 7 phương pháp nghiên cứu thường quy là đảm bảo giải quyết được 3 mục tiêu đặt ra. Các kết quả thu được và phân tích là tin cậy. Số liệu thu thập và phân tích được qua 7 phương pháp nghiên cứu đã phục vụ tốt việc chứng minh kết quả nghiên cứu thu được. Các số liệu thu thập thông qua các test và kết quả phỏng vấn của tác giả đã tổng hợp trong luận án là đa dạng và chứa đựng được nội dung nghiên cứu. Kết quả được trình bày trong 45 biểu bảng, 13 biểu đồ.
Đối tượng nghiên cứu được tác giả xác định là thể chất cho học sinh trung học cơ sở các tỉnh trung du bắc bộ bằng ngoại khóa môn võ cổ truyền Việt Nam đã chứa đựng các mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Khách thể nghiên cứu bao gồm: 1864 học sinh điều tra thực trạng, 1150 học sinh điiều tra thể chất, 1630 học sinh tham gia thực nghiệm, 45 cán bộ, giảng viên, nhà khoa học là đảm bảo chứa đựng các vấn đề nghiên cứu cần tìm câu trả lời và liên quan chặt chẽ đến công tác thể thao ngoại khóa cho học sinh trung học cơ sở các tỉnh trung du bắc bộ bằng ngoại khóa môn võ cổ truyền Việt Nam.
Phần tổng quan được tác giả trình bày khá đầy đủ về: Quan điểm của Đảng và Nhà nước về giáo dục và thể thao trường học; Khái quát về hoạt động thể thao ngoại khóa; Đặc điểm GDTC và hoạt động TDTT ngoại khóa của học sinh TDBB; Khái quát về võ cổ truyền Việt Nam; Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh THCS. Đồng thời xem xét các công trình nghiên cứu ở trong và ngoài nước về phát triển thể chất, hoạt động thể thao ngoại khóa và trong môn võ thuật nói chung. Từ đó tác giả đã làm rõ được khoảng trống của vấn đề nghiên cứu và thấy rằng thực sự cần thiết phải được nghiên cứu để phát triển thể chất cho học sinh trung học cơ sở các tỉnh trung du bắc bộ bằng ngoại khóa môn võ cổ truyền Việt Nam. 
Tác giả đã sử dụng thuần thục phương pháp nghiên cứu và am hiểu thực tiễn công tác thể thao trường học, tác giả đã giải quyết được đầy đủ 3 mục tiêu nghiên cứu đề ra và đánh giá được thực trạng công tác GDTC và thể thao các trường học của học sinh THCS các tỉnh trung du bắc bộ. Từ đó đã xây dựng được chương trình tập luyện ngoại khóa môn võ cổ truyền. Đồng thời đánh giá được hiệu quả chương trình tập luyện ngoại khóa môn võ cổ truyền Việt Nam cho học sinh trung học cơ sở các tỉnh trung du bắc bộ.
Luận án đã có những đóng góp mới như sau:
- Luận án đã đánh giá được thực trang công tác GDTC và thể thao ngoại khóa cho học sinh trung học cơ sở các tỉnh trung du bắc bộ. Đồng thời cho thấy nhu cầu tập luyện môn võ cổ truyền Việt Nam của học sinh trung học cơ sở các tỉnh trung du bắc bộ là rất cao.
- Luận án đã xây dựng được chương trình tập luyện ngoại khóa môn võ cổ truyền Việt Nam thể chất cho học sinh trung học cơ sở các tỉnh trung du bắc bộ theo 4 cấp đai. Khi ứng dụng chương trình đã mang lại hiệu quả phát triển thể chất cho học sinh THCS tham gia thực nghiệm của ở các tỉnh trung du bắc bộ.
Bên cạnh những thành công, luận án còn một vài tồn tại nên được hoàn thiện như: Tổ chức thực nghiệm cần làm rõ hơn; Một số bảng biểu còn ở dạng số liệu thô chưa phản ánh rõ nét các tính toán để đưa ra nhận định phù hợp; Phần bàn luận cần sâu sắc hơn; Cần sửa một số lỗi in ấn, văn phong, trình bày và trích lục còn tồn tại trong luận án....

Tuy còn một số hạn chế và cần bổ sung nhưng cơ bản luận án đảm bảo đủ hàm lượng khoa học của một công trình nghiên cứu Tiến sỹ; nội dung, hình thức luận án đáp ứng yêu cầu; các bài báo đã công bố và tóm tắt luận án phản ảnh được kết quả nghiên cứu; luận án có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

Hội đồng khoa học chụp ảnh lưu niệm cùng NCS Trần Dũng

Với 7/7 phiếu tán thành, Hội đồng khoa học chấm luận án đã chính thức thông qua và đề nghị đơn vị đào tạo là Viện khoa học TDTT công nhận kết quả nghiên cứu và cấp bằng Tiến sỹ cho NCS sau khi chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của Hội đồng./.

Print
94 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top