Responsive image

Nghiên cứu sinh Nguyễn Mạnh Hùng bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ cấp Viện

Ngày 25 tháng 12 năm 2020

Ngày 25/1, tại Hà Nội, Nghiên cứu sinh Nguyễn Mạnh Hùng đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Giáo dục học với đề tài: “Nghiên cứu các biện pháp khắc phục trạng thái tâm lý xấu trước thi đấu cho vận động viên Karatedo cấp cao Việt Nam”. Hội đồng khoa học do PGS. TS Nguyễn Danh Hoàng Việt làm Chủ tịch hội đồng.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Mạnh Hùng tại Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện

Luận án được tiến hành nghiên cứu với mục đích xây dựng nội dung và cách tiến hành các biện pháp tâm lý nhằm khắc phục có hiệu quả các trạng thái tâm lý xấu trước khi thi đấu, đặc biệt là các trạng thái tâm lý sốt xuất phát, thờ ơ và không phân biệt nhằm nâng cao thành tích thi đấu cho các vận động viên Karatedo cấp cao Việt Nam.

Quá trình nghiên cứu luận án sử dụng 6 phương pháp nghiên cứu gồm: Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu; Phỏng vấn, toạ đàm; Quan sát sư phạm; Kiểm tra y học; Thực nghiệm sư phạm; Toán thống kê.

Để điều chỉnh mỗi trạng thái tâm lý xấu, Luận án lựa chọn được 16 biện pháp: 05 biện pháp điều chỉnh trạng thái sốt xuất phát; 06 biện pháp điều chỉnh trạng thái thờ ơ trước thi đấu; 05 biện pháp điều chỉnh trạng thái không phân biệt trước thi đấu.

Trong một năm thực nghiệm, luận án đã đem lại hiệu quả rõ rệt cho vận động viên Karatedo cấp cao Việt Nam. Trạng thái tâm lý xấu trước thi đấu của vận động viên Karatedo cấp cao Việt Nam giảm 96% nhờ áp dụng các biện pháp mà đề tài lựa chọn. Tỷ lệ vận động viên hoàn thành chỉ tiêu thi đấu ở nhóm thực nghiệm cao hơn nhóm đối chứng.

Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Mạnh Hùng đạt nhiều kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn cần chỉnh sửa một số thiếu sót về văn phong, thuật ngữ... Tuy nhiên, sau khi trao đổi, phản biện, hội đồng đã thống nhất và khẳng định Luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Mạnh Hùng mang tính cấp thiết, có ý nghĩa thực tiễn. PGS. TS Nguyễn Danh Hoàng Việt – Chủ tịch hội đồng khẳng định Luận án “Nghiên cứu các biện pháp khắc phục trạng thái tâm lý xấu trước thi đấu cho vận động viên Karatedo cấp cao Việt Nam” đảm bảo đúng yêu cầu của một Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục học và được thông qua.

Hội đồng Khoa học chúc mừng NCS Nguyễn Mạnh Hùng

Print
1678 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top