Responsive image

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2019

Tuyển sinh 2019

Ngày 28 tháng 11 năm 2019, Viện Khoa học ra quyết định số  28/TB-VKHTDTT về việc tuyển nghiên cứu sinh năm 2019. Toàn văn quyết định như sau:

Các điều kiện kèm theo xin xem chi tiết TẠI ĐÂY

Print
520 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top