Responsive image

THÔNG BÁO: Về việc tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế năm 2019

(Thay thế thông báo số 09/TB-VKHTDTT ngày 30 tháng 7 năm 2019)

Ngày 10 tháng 7 năm 2019, Viện Khoa học Thể dục thể thao ra Thông báo số 17/TB-VKHTDTT về việc Tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế năm 2019. Toàn văn thông báo như sau:

Print
1213 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top