Responsive image

24 Tháng Mười 2020

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lê Mạnh Cường

Nghiên cứu ảnh hưởng tập luyện môn võ thuật Công an nhân dân đến thể lực nam sinh viên Học viện An ninh nhân dân

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN


A. THÔNG TIN CÁ NHÂN:
Đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng tập luyện môn võ thuật Công an nhân dân đến thể lực nam sinh viên Học viện An ninh nhân dân
Tên ngành: Giáo dục học
Mã số: 9140101
Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Mạnh cường
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1.GS.TS Lưu Quang Hiệp
2.TS Nguyễn Đương Bắc
Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thể dục thể thao.

B. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
1/ Luận án đánh giá được: Thực trạng các điều kiện đảm bảo cho hoạt động tập luyện võ thuật CAND của Học viện An ninh nhân dân (bao gồm: việc giảng dạy, tập luyện, cơ sở vật chất...); Thực trạng thể chất của SV Học viện An ninh nhân dân. 
2/ Luận án đã lựa chọn được: 02 chỉ tiêu thể hình; 13 chỉ tiêu chức năng sinh lý của hệ vận chuyển Oxy; 04 chỉ tiêu chức năng sinh lý hệ trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng; 02 chỉ tiêu chức năng sinh lý thần kinh; 04 test đánh giá thể lực để đánh giá ảnh hưởng của tập luyện môn võ thuật CAND tới thể lựccủa SV HVANND, cho thấy: võ thuật CAND giúp thể lực của nam SV HVANND cao hơn mức trung bình của người Việt Nam cùng giới tính và lứa tuổi, các test thể lực theo từng thời kỳ tập luyện môn võ thuật CAND có sự tăng trưởng, sự tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác xuất p<0.05. Sau khi kết thúc môn học võ thuật CAND thể lực của nam SV HVANND tỷ lệ xếp loại đạt tăng lên theo từng học phần, xếp loại không đạt giảm xuống. 


Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2020
Nghiên cứu sinh

Lê Mạnh Cường

Luận án đầy đủ có thể tải về: TẠI ĐÂY

Print
55 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top