Responsive image

24 Tháng Mười 2020

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Tạ Hữu Minh

“Nghiên cứu ảnh hưởng của tập luyện Cờ Vua tới sự phát triển các thành phần của năng lực trí tuệ ở học sinh năng khiếu Cờ Vua lứa tuổi 8 - 9 thành phố Hà Nội”

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Đề tài luận án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của tập luyện Cờ Vua tới sự phát triển các thành phần của năng lực trí tuệ ở học sinh năng khiếu Cờ Vua lứa tuổi 8 - 9 thành phố Hà Nội”
Tên ngành: Giáo dục học
Mã số: 9140101
Họ và tên nghiên cứu sinh: Tạ Hữu Minh
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1. PGS.TS Bùi Quang Hải
2. PGS.TS Nguyễn Hồng Dương

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thể dục thể thao.

B. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
1/ Luận án đã lựa chọn được 02 nhân tố (6 test tâm lý và 8 test chuyên môn) để đánh giá ảnh hưởng của tập luyện Cờ Vua tới sự phát triển các thành phần của năng lực trí tuệ ở học sinh năng khiếu Cờ Vua lứa tuổi 8 - 9 thành phố Hà Nội.
2/ Luận án đã đánh giá được ảnh hưởng của tập luyện Cờ Vua tới sự phát triển các thành phần của năng lực trí tuệ cá nhân, cụ thể: Các thành phần trí tuệ đều phát triển phù hợp với đặc điểm, quy luật phát triển trí tuệ cá nhân và có sự phát triển tốt ở các thành phần: Thông minh, tư duy, trí nhớ, sự tập trung chú ý, năng lực thu nhận và xử lý thông tin. 

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020
NGHIÊN CỨU SINH

Tạ Hữu Minh

Luận án có thể tải về: TẠI ĐÂY

Print
75 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top