Responsive image

Trang thông tin luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Thị Út

Nghiên cứu nội dung huấn luyện khai cuộc cho nữ vận động viên cờ vua cấp 1 và kiện tướng Việt Nam

Tên luận án: "Nghiên cứu nội dung huấn luyện khai cuộc cho nữ vận động viên cờ vua cấp 1 và kiện tướng Việt Nam"

NCS: Hoàng Thị Út

Viện Khoa học TDTT

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN


1. Đánh giá thực trạng công tác huấn luyện khai cuộc, luận án đã lựa chọn các test và xây dựng tiêu chuẩn đánh giá năng lực của nữ VĐV cờ vua cấp I và kiện tướng Việt Nam;
2. Xây dựng được nội dung huấn luyện khai cuộc nhằm khắc phục các hạn chế và làm phong phú vốn khai cuộc phù hợp đặc điểm cá nhân và xu hướng sử dụng khai cuộc của VĐV;
3. Việc ứng dụng và đánh giá hiệu quả của nội dung huấn luyện khai cuộc bước đầu khẳng định được tính hiệu quả sau 12 tháng thực nghiệm thông các chỉ tiêu: Giảm thiểu các sai lầm trong khai cuộc, khắc phục điểm yếu trong khai cuộc, nâng cao vốn khai cuộc và hiệu quả thi đấu, góp phần bổ sung lý luận và thực tiễn công tác huấn luyện và đánh giá khai cuộc cho nữ VĐV cờ vua cấp I và kiện tướng Việt Nam. 

Link tham khảo: TẠI ĐÂY

Print
155 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top