Responsive image

Trang thông tin Luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Mạnh Tuân

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN.

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo vận động viên các đội tuyển quốc gia”.
Tên ngành: Giáo dục học
Mã ngành: 9140101
Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN MẠNH TUÂN
Khoá đào tạo: Không tập trung
Thời gian đào tạo: Từ tháng 11/2013 đến tháng 11/2017
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1. PGS.TS. Phạm Đình Bẩm
                                               2. TS. Ngô Ích Quân

Tên cơ sở đào tạo: Viện khoa học Thể dục thể thao, Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

B. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN.

1. Đánh giá được thực trạng ứng dụng CNTT trong quản lý đào tạo VĐV các đội tuyển quốc gia hiện nay còn nhiều hạn chế nhất định (như: cơ sở pháp lý về CNTT còn chưa đáp ứng được yêu cầu; nguồn nhân lực CNTT chưa đảm bảo...), trong khi các ứng dụng CNTT được nhà nước đầu xây dựng nhằm phục vụ công tác quản lý đào tạo VĐV các đội tuyển quốc gia khá đầy đủ. 
2. Lựa chọn và xây dựng được 07 giải pháp cơ bản mang tính đồng bộ và tính chiến lược xuyên suốt có đầy đủ cơ sở khoa học, đảm bảo độ tin cậy, tính phù hợp và tính khả thi trong điều kiện áp dụng thực tiễn (theo đánh giá của các chuyên gia) nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lý đào tạo VĐV các đội tuyển quốc gia, bao gồm: 
- Nhóm các giải pháp chiến lược: Gồm 04 giải pháp.
- Nhóm các giải pháp chiến lược trọng điểm: Gồm 03 giải pháp.
3. Quá trình áp dụng kiểm chứng khoa học thí điểm 3/7 giải pháp trong thực tiễn và thử nghiệm trên đội tuyển quốc gia của 03 môn thể thao đã khẳng định được hiệu quả tác động rõ rệt của các giải pháp đã lựa chọn và xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lý đào tạo VĐV các đội tuyển quốc gia (thông qua: ý kiến đánh giá của các cán bộ, các nhà quản lý, các HLV và VĐV; tần suất sử dụng, khai thác các hệ thống thông tin, CSDL, các hệ thống thông tin phục vụ quản lý đào tạo VĐV tăng lên một cách đáng kể, đạt từ 59.75% đến 117.84%, từ đó góp phần đưa các chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cải thiện một cách đáng kể; có sự khác biệt về hiệu quả ứng dụng CNTT thời điểm trước và sau kiểm chứng ở 03 môn thể thao thông qua các tiêu chí đánh giá định tính và định lượng, với P < 0.01). 

Có thể tham khảo luận án của NCS Nguyễn Mạnh Tuân: TẠI ĐÂY

Print
272 Rate this article:
4.0

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top