Responsive image

26 Tháng Năm 2020

Trang thông tin luận án tiến sĩ của NCS Vũ Tuấn Anh

Đề tài luận án: "Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Thể dục thể thao ngoại khóa trong các trường Đại học, Cao đẳng Sư phạm vùng Trung Bắc".

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI  CỦA LUẬN ÁN

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Đề tài luận án: "Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Thể dục thể thao ngoại khóa trong các trường Đại học, Cao đẳng Sư phạm vùng Trung Bắc".
Tên ngành: Giáo dục học
Mã ngành: 9140101
Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Tuấn Anh
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1.PGS.TS Hồ Đắc Sơn
2.PGS.TS Vũ Đức Thu
Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thể dục thể thao
B. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Thực trạng hoạt động thể thao ngoại khóa của sinh viên trong các nhà trường sư phạm vùng Trung Bắc. 
Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra những hạn chế cơ bản sau:
Số đông sinh viên không tham gia hoạt động thể thao ngoại khóa dưới mọi hình thức, kể cả hình thức tự học và ôn luyện nội dung GDTC nội khóa. 
Giữa GDTC nội khóa và ngoại khóa thiếu sự liên kết, đồng bộ; các hình thức hoạt động ngoại khóa thiếu cân đối giữa phong trào có tính bề nổi với hoạt động rèn luyện thân thể theo nhu cầu cá nhân của sinh viên.
Tính pháp lý của cơ chế đào tạo theo học chế tín chỉ, của môn học chưa được vận dụng để tạo thành động lực nhằm phát triển tính tự nguyện, nhu cầu và trách nhiệm của sinh viên đối với hoạt động thể thao ngoại khóa. 
2. Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể thao ngoại khóa
Quá trình nghiên cứu đã lựa chọn được 3 biện pháp theo định hướng:
Có giá trị nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức và quản lý hoạt động thể thao ngoại khóa của các nhà trường; tạo ra sự đồng bộ, cân đối giữa hoạt động bề nồi với hoạt động tự tập luyện của sinh viên.
GDTC nội khóa phải thực sự phát huy được chức năng: Định hướng về nội dung và hình thức tập luyện đối với hoạt động thể thao ngoại khóa; hình thành nhu cầu và thói quen tích cực rèn luyện thân thể của đa số sinh viên.
Phát huy hiệu lực của cơ chế đào tạo theo học chế tín: lấy tự học của sinh viên làm phương tiện cơ bản để thực hiện mục tiêu của GDTC nội khóa.
Dẫn dắt, thu hút và tạo môi trường để sinh viên tự học có kết quả; phát triển hoạt động tự học thành phong trào thể thao ngoại khóa sâu rộng và bền vững. Đảm bảo cho quá trình ngoại khóa của sinh viên đồng thời tích hợp được ba tiêu chí: Tự nguyện - tự học - tự phát triển.
Kết quả thực nghiệm đã chứng minh tính hiệu quả, tính tính khả thi của định hướng nêu trên.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019
Nghiên cứu sinh

Vũ Tuấn Anh

Thông tin chi tiết đầy đủ  LATS của NCS Vũ Tuấn Anh có thể tải về: TẠI ĐÂY

Print
1751 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top