Responsive image

Kết quả xét tuyển NCS năm 2020

03 NCS trúng tuyển năm 2020

Căn cứ kết quả xét tuyển NCS năm 2020 , Hội đồng xét tuyển NCS của Viện Khoa học TDTT trân trọng thông báo kết quả xét tuyển NCS năm 2020 như sau: 

Xin chúc mừng các tân NCS của Viện Khoa học TDTT.

Print
1564 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top