Responsive image

NCS Nguyễn Trọng Hổ bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ Giáo dục học

Sáng nay, ngày 10/8, tại Hà Nội đã diễn ra buổi bảo vệ Luận án tiến sĩ Giáo dục học với đề tài: “Nghiên cứu bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho vận động viên nam nhảy ba bước đội tuyển Điền kinh quốc gia – Việt Nam”.

 

Toàn cảnh buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Trọng Hổ (Ảnh: HA)
Buổi bảo vệ diễn ra dưới sự chứng kiến của Hội đồng khoa học do Giáo sư Lâm Quang Thành là Chủ tịch. Bài bảo vệ Luận án của NCS Nguyễn Trọng Hổ trình bày về tổng quan các vấn đề nghiên cứu, phương pháp và tổ chức nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và bàn luận.

Theo đó, trong hoạt động thi đấu nhảy ba bước, sức mạnh, đặc biệt là sức mạnh tốc độ (SMTĐ) giữ vai trò là một tố chất thể lực đặc thù chuyên môn, không có kỹ thuật nào, bước nhảy nào không cần đến SMTĐ. Lực giậm nhảy lớn hay nhỏ phụ thuộc vào sự phối hợp SMTĐ giữa các bộ phận của cơ thể, đảm bảo cho VĐV có một trình độ thể lực chuyên môn tốt cần có một chương trình huấn luyện phù hợp, đáp ứng được yêu cầu thi đấu. Vì vậy, việc xây dựng hệ thống bài tập phát triển SMTĐ là nhu cầu cấp bách trong thực tiễn huấn luyện nhảy ba bước hiện nay.

Đề tài “Nghiên cứu bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho vận động viên nam nhảy ba bước đội tuyển Điền kinh quốc gia – Việt Nam” tập trung vào các nội dung chính: Nghiên cứu xác định hệ thống test và xây dựng tiêu chuẩn đánh giá SMTĐ cho VĐV nam nhảy ba bước đội tuyển Điền kinh quốc gia; Thực trạng SMTĐ cho VĐV nam nhảy ba bước đội tuyển Điền kinh quốc gia; Lựa chọn và ứng dụng các bài tập phát triển SMTĐ cho VĐV nam nhảy ba bước đội tuyển Điền kinh quốc gia.

NCS Nguyễn Trọng Hổ đã chỉ ra những đóng góp mới của luận án: Luận án đã xác định được 11 test kiểm tra SMTĐ cho VĐV nhảy ba bước nam đội tuyển Điền kinh quốc gia, xây dựng được hệ thống tiêu chuẩn đánh giá; Thực trạng SMTĐ của VĐV nhảy ba bước nam đội tuyển Điền kinh quốc gia nhiều hạn chế, chiếm 50%, vì vậy cần tăng cường huấn luyện SMTĐ cho VĐV; Lựa chọn được 65 bài tập chia thành 5 nhóm giúp nâng cao thành tích cho VĐV nhảy ba bước nam đội tuyển Điền kinh quốc gia…

Sau phần trình bày của NCS, Hội đồng khoa học cùng các khách mời đã có những phản biện, đặt câu hỏi và trao đổi cùng NCS. Trên tinh thần thống nhất, Hội đồng nhất trí đề tài của NCS Nguyễn Trọng Hổ: “Nghiên cứu bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho vận động viên nam nhảy ba bước đội tuyển Điền kinh quốc gia – Việt Nam” có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn trong việc nâng cao hiệu quả trong công tác huấn luyện – đào tạo vận động viên nhảy ba bước cấp cao Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Ngoài những kết quả đạt được của đề tài, Hội đồng khoa học cũng chỉ ra một số vấn đề thiếu sót và hạn chế. Tuy nhiên, sau khi họp và trao đổi kín, Hội đồng khoa học đã đưa ra được kết luận chung. Giáo sư Lâm Quang Thành – Chủ tịch hội đồng khẳng định Luận án của NCS Nguyễn Trọng Hổ đáp ứng đầy đủ yêu cầu đối với một luận án tiến sĩ Giáo dục học; hình thức Luận án đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Viện Khoa học TDTT.

Print
16318 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top