Responsive image

NCS Vũ Mạnh Cường bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ

 
Sáng nay (15/6), tại Viện Khoa học TDTT đã diễn ra buổi bảo vệ Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục của NCS Vũ Mạnh cường với đề tài: “Cải tiến chương trình giáo dục thể chất (GDTC) theo hướng tăng cường kỹ năng tổ chức hoạt động TDTT trường học và xã, bản cho hệ cao đẳng sư phạm của trường Đại học Tây Bắc (ĐHTB)”.
Giáo sư Lâm Quang Thành quyết định thông qua Luận án của NCS Vũ Mạnh Cường (Ảnh: MĐ)
Buổi bảo vệ diễn ra dưới sự chứng kiến của Hội đồng khoa học do Giáo sư Lâm Quang Thành là Chủ tịch. Bài bảo vệ Luận án của NCS Vũ Mạnh Cường kéo dài 28 phút, trình bày về tính cấp thiết của đề tài; đối tượng, phương pháp và tổ chức nghiên cứu; kết quả nghiên cứu và bàn luận. Theo đó, NCS tập trung trình bày vào Chương 3 về kết quả nghiên cứu và bàn luận với những nội dung chính: Thực trạng GDTC nội khóa trong đào tạo hệ CĐSP của trường ĐHTB; thực trạng kỹ năng tổ chức hoạt động TDTT trường học và xã, bản của giáo viên Tiểu học và THCS vùng Tây Bắc và Cải tiến chương trình GDTC trong đào tạo hệ CĐSP của trường ĐHTB.

NCS Vũ Mạnh Cường cũng chỉ ra được những đóng góp mới của Luận án: Đề tài đánh giá được thực trạng công tác GDTC trong đào tạo hệ cao đẳng sư phạm của trường ĐHTB cũng như kỹ năng tổ chức hoạt động TDTT trường học vùng Tây Bắc; Chương trình cải tiến GDTC dành cho sinh viên hệ cao đẳng sư phạm của trường Đại học Tây Bắc đã được nghiệm thu và cho phép giảng dạy thực nghiệm; Kết quả thực nghiệm trong 2 năm cho thấy chương trình đảm bảo tính khoa học, thực tiễn và khả thi.

 

NCS Vũ Mạnh Cường chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng Khoa học (Ảnh: MĐ)
Sau phần trình bày của NCS, Hội đồng khoa học cùng các khách mời đã có những phản biện, những câu hỏi và những trao đổi cùng NCS. Trên tinh thần thống nhất, Hội đồng cho rằng kết quả nghiên cứu đề tài “Cải tiến chương trình GDTC theo hướng tăng cường kỹ năng tổ chức hoạt động TDTT trường học và xã, bản cho hệ cao đẳng sư phạm của trường ĐHTB” có ý nghĩa lý luận và thực tiễn nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác GDTC nội khóa và năng lực hoạt động nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên tương lai của ĐHTB.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các nhà khoa học cũng chỉ ra những điểm thiếu sót, hạn chế của Luận án như: Cần làm rõ những đặc điểm riêng biệt của vùng Tây Bắc trong phần tổng quan về phong trào TDTT quần chúng của địa phương; Làm rõ những nội dung, khác nhau giữa chương trình cải tiến với chương trình cũ; Chỉnh sửa theo văn phong khoa học, thống nhất các thuật ngữ…

Kết luận chung, Giáo sư Lâm Quang Thành – Chủ tịch hội đồng cho biết: Luận án của NCS Vũ Mạnh Cường đáp ứng đầy đủ yêu cầu đối với một Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, chuyên ngành Giáo dục thể chất.

Print
39868 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top