Responsive image

NCS Nguyễn Văn Chiêm bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện

Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên sư phạm chuyên khoa thể dục thể thao trường Đại học Tây Bắc

Ngày 9 tháng 5 năm 2019, tại Viện Khoa học TDTT đã diễn ra buổi lễ bảo vệ LATS cấp Viện của NCS Nguyễn Văn Chiêm với đề tài "Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên sư phạm chuyên khoa thể dục thể thao trường Đại học Tây Bắc". Cán bộ hướng dẫn khoa học của NCS: PGS.TS Nguyễn Danh Hoàng Việt - Viện trưởng Viện Khoa học TDTT và GS.TS Lưu Quang Hiệp - nguyên Hiệu trưởng trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Hội đồng chấm LATS Giáo dục học cấp Viện cho NCS Nguyễn Văn Chiêm gồm 07 thành viên:

1. GS.TS Lâm Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng

2. GS.TS Nguyễn Xuân Sinh - Phản biện 1

3. PGS.TS Lê Ngọc Trung - Phản biện 2

4. PGS.TS Phạm Đông Đức - Phản biện 3

5. TS. Trần Hiếu - Ủy viên thư ký

6. PGS.TS Đinh Khánh Thu - Ủy viên

7. PGS.TS Bùi Quang Hải - Ủy viên

Đến dự lễ bảo vệ LATS của NCS Nguyễn Văn Chiêm còn có các nhà khoa học, cán bộ, nghiên cứu viên, NCS của Viện Khoa học TDTT, các cán bộ giảng viên của trường Đại học Tây Bắc và gia đình, bạn bè của NCS.

Toàn cảnh buổi bảo vệ LATS của NCS Nguyễn Văn Chiêm

Tại buổi bảo vệ, sau khi nghe NCS Nguyễn Văn Chiêm báo cáo LATS, Hội đồng đã nghe tiếp các nhận xét của 03 phản biện và bản tổng hợp ý kiến nhận xét của các thành viên trong Hội đồng về luận án và các cơ quan, các nhà khoa học đối với bản tóm tắt luận án của NCS.

Các nhà khoa học, khách mời.. đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến luận án và NCS đã trả lời với tinh thần cầu thị, học hỏi và tiếp thu các ý kiến đóng góp để nâng cao chất lượng luận án. 

Đề tài xác định được 4 tiêu chí và ứng dụng trong thực tiễn đã đã đánh giá được thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của sinh viên khối sư phạm chuyên TDTT trường Đại học Tây Bắc. Kết quả đánh giá cho thấy: (1) Chương trình đào tạo đảm bảo đúng quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo, song mức độ đánh giá thông qua 8 tiêu chí phỏng vấn còn nhận định ở mức độ bình thường; (2) Còn thiếu giảng viên khi so sánh, đối chiếu với các môn học trong chương trình đào tạo; (3) Công trình TDTT phục vụ đào tạo còn thiếu và phải dùng chung ở một số môn; (4) Mức độ nhận thức và thái độ của sinh viên khối sư phạm chuyên TDTT ở môn chuyên ngành thu được qua phỏng vấn ở mức bình thường.Kết quả thu được là cơ sở quan trọng để xác định các giải pháp, nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên khối sư phạm chuyên TDTT trường Đại học Tây Bắc.
Đề tài đã đề xuất được 04 giải pháp với 17 nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên khối sư phạm chuyên khoa TDTT trường Đại học Tây Bắc. Các giải pháp gồm: (1) Nâng cao tính chủ động của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ (5 nhiệm vụ); (2) Phát triển năng lực của giảng viên (4 nhiệm vụ); (3) Đổi mới, hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực (5 nhiệm vụ); (4) Tăng cường đầu tư và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ hoạt động GDTC và thể thao (3 nhiệm vụ).Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên khối sư phạm chuyên khoa TDTT trường Đại học Tây Bắc đã nhận được sự đồng thuận cao của các cán bộ quản lý, giảng viên, chuyên gia.
Kết quả ứng dụng các giải pháp đã bước đầu góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên khối sư phạm chuyên TDTT trường Đại học Tây Bắc. Thể hiện ở một số kết quả sau: Sinh viên có nhận thức tốt về mối quan hệ giữa quá trình học tập và nghề nghiệp của mình. Từ đó tích cực, chủ động học tập để đạt được các chuẩn đầu ra và chuẩn bị tích cực cho công việc nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội.

Kết quả nghiên cứu luận án "Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên sư phạm chuyên khoa thể dục thể thao trường Đại học Tây Bắc"  của NCS Nguyễn Văn Chiêm là đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng trong lĩnh vực thể thao trường học. Kết quả nghiên cứu của luận án có tính giá trị thực tiễn và cấp thiết trong đào tạo và nâng cao chất lượng giảng dạy cho sinh viên khối sư phạm thuộc khoa TDTT của trường Đại học Tây Bắc.

Với 7/7 phiếu tán thành của các thành viên Hội đồng có mặt đánh giá . Hội đồng đề nghị Viện Khoa học TDTT công nhận học vị tiến sĩ Giáo dục học, tên nghành Giáo dục học, mã ngành 9140101 cho NCS Nguyễn Văn Chiêm.

 

 

Print
48974 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top