Responsive image

Nghiên cứu sinh Phan Thùy Linh bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện

Ngày 13 tháng 5 năm 2020

Ngày 13/5, tại Hà Nội, nghiên cứu sinh Phan Thùy Linh đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Giáo dục học với đề tài: “Nghiên cứu nội dung, tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện vận động viên chạy cự ly trung bình (800 m, 1500 m) cấp cao Việt Nam”. Hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Hà Việt và TS. Nguyễn Kim Lan.

Hội đồng khoa học gồm 07 thành viên do GS. TS Lâm Quang Thành làm Chủ tịch hội đồng.

NCS Phan Thùy Linh bảo vệ  luận án tiến sĩ của mình trước Hội đồng khoa học

Luận án “Nghiên cứu nội dung, tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện vận động viên chạy cự ly trung bình (800 m, 1500 m) cấp cao Việt Nam”  của NCS Phan Thùy Linh được nghiên cứu với mục đích kiểm tra, đánh giá trình độ tập luyện vận động viên chạy cự ly trung bình 800m và cự ly 1500m cấp cao Việt Nam, từ đó giúp các huấn luyện viên điều chỉnh quá trình huấn luyện nhằm nâng cao thành tích cho vận động viên. Là một cán bộ có nhiều năm làm công tác trong lĩnh vực điền kinh nên luận án của NCS có nhiều kết quả rất đáng chú ý.

Trong quá trình nghiên cứu đề tài, NCS Phan Thùy Linh  đã sử dụng phương pháp nghiên cứu thường quy trong thể thao và lựa chọn được 19 tiêu chí đánh giá trình độ tập luyện của vận động viên chạy cự ly trung bình cấp cao (thuộc 3 nhóm yếu tố: hình thái gồm 03 tiêu chí; chức năng - tâm lý gồm 08 tiêu chí; chuyên môn gồm 08 tiêu chí).  

Sau một thời gian thực nghiệm, luận án đã đem lại hiệu quả rõ rệt cho các vận động viên Điền kinh Việt Nam, tính ưu việt hơn hẳn của hệ thống các tiêu chuẩn đã xây dựng so với các tiêu chuẩn trước đây đã áp dụng. Luận án đã xây dựng được hệ thống các tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện của vận động viên trong chương trình huấn luyện năm có tính đến tỷ trọng ảnh hưởng của các nhóm yếu tố thành phần.

Đề tài luận án của NCS  Phan Thùy Linh là một công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc và có tính sáng tạo. Tuy nhiên, vẫn cần chỉnh sửa một số thiếu sót về văn phong, thuật ngữ… để hoàn thiện hơn nữa đề tài luận án của mình. 

Sau khi trao đổi, phản biện, Hội đồng đã thống nhất và khẳng định đây là một công trình khoa học có những kiến giải mới, đóng góp mới và có giá trị trong lĩnh vực kiểm tra - đánh giá trình độ tập luyện trong thực tiễn huấn luyện thể thao. GS. TS Lâm Quang Thành – Chủ tịch hội đồng khẳng định Luận án “Nghiên cứu nội dung, tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện vận động viên chạy cự ly trung bình (800 m, 1500 m) cấp cao Việt Nam” của nghiên cứu sinh Phan Thùy Linh đảm bảo đúng yêu cầu của một Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục học. 

NCS Phan Thùy Linh đã có những lời phát biểu tri ân đối với các thầy cô hướng dẫn khoa học, Hội đồng khoa học, Viện Khoa học TDTT và gia đình, đã đồng hành và giúp đỡ NCS Phan Thùy Linh hoàn thành luận án của mình.

Xin chúc mừng NCS Phan Thùy Linh.

Print
4035 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top