Responsive image

NCS Đinh Đắc Thi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện

Hệ thống hóa các bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ thực hiện kỹ thuật ném rổ từ xa đối với VĐV nữ bóng rổ đội tuyển Quảng Ninh

Ngày 14 tháng 5 năm 2020, Viện Khoa học TDTT đã tổ chức lễ bảo vệ LATS cấp Viện cho NCS Đinh Đắc Thi với đề tài: “Hệ thống hóa các bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ thực hiện kỹ thuật ném rổ từ xa đối với VĐV nữ bóng rổ đội tuyển Quảng Ninh”  tại Hội trường tầng 5, Viện Khoa học Thể dục thể thao, 141 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Cán bộ hướng dẫn khoa học:
      GS.TS Dương Nghiệp Chí – Viện Khoa học TDTT.
      TS Phạm Thế Vượng – Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Tham dự buổi chấm luận án có các thành viên Hội đồng, các vị đại biểu, khách mời và những người quan tâm. Hội đồng khoa học gồm 07 thành viên: 

1. GS.TS Lâm Quang Thành: Chủ tịch Hội đồng
2. GS.TS Lê Quý Phượng: Phản biện 1
3. PGS.TS Đinh Quang Ngọc: Phản biện 2
4. PGS.TS Đặng Hà Việt: Phản biện 3
5. TS Trần Hiếu: Ủy viên Thư ký 
6. PGS.TS Phạm Xuân Thành: Ủy viên 
7. TS Phạm Đức Toàn: Ủy viên

Hội đồng đã nghe NCS Đinh Đắc Thi trình bày luận án của mình. Kết quả nghiên cứu đề tài luận án: “Hệ thống hóa các bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ thực hiện kỹ thuật ném rổ từ xa đối với VĐV nữ bóng rổ đội tuyển Quảng Ninh” của nghiên cứu sinh Đinh Đắc Thi thuộc đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng ở lĩnh vực huấn luyện thể thao.

Toàn cảnh lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Đinh Đắc Thi

Luận án lựa chọn được 32 bài tập phát triển SMTĐ thực hiện kỹ thuật ném rổ từ xa gồm:

  • 6 bài tập khởi động và bổ trợ ném rổ: 6 bài tập.
  • 8 bài tập kỹ thuật ném rổ: 8 bài tập.
  • 9 bài tập nâng cao hiệu quả ném rổ 3 điểm cá nhân: 9 bài tập và 9 bài tập phối hợp ném rổ từ xa.

Kết quả thực nghiệm sư phạm các bài tập phát triển SMTĐ thực hiện kỹ thuật ném rổ từ xa kết quả cho thấy các chỉ tiêu trên có sự tăng trưởng tốt qua so sánh qua ứng dụng 3 chu kỳ trong kế hoach huấn luyện năm và đem lại hiệu quả rõ rệt về thành tích tập luyện cho vận động viên nữ đội tuyển bóng rổ Quảng Ninh. 

Kết quả nghiên cứu của luận án có giá trị thực tiễn và cần thiết trong nâng cao hiệu quả huấn luyện nữ VĐV đội tuyển bóng rổ tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, luận án cần chỉnh sửa một số lỗi như:  Trình bày rõ hơn tính cấp thiết, mục đích, giả thuyết khoa học, chỉnh sửa cấu trúc, lược bỏ nội dung không cần thiết, bổ sung các vấn đề liên quan để làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của luận án. Chỉnh sửa lỗi in ấn, thuật ngữ chuyên môn, văn phong trình bày và trích dẫn tài liệu tham khảo.

Hội đồng kết luận 07/07 (100%) thành viên Hội đồng có mặt đánh giá “tán thành”, nghiên cứu sinh Đinh Đắc Thi đã hoàn thành việc bảo vệ luận án tiến sĩ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Viện và đề nghị Viện Khoa học Thể dục thể thao công nhận học vị tiến sĩ Giáo dục học cho nghiên cứu sinh Đinh Đắc Thi chuyên ngành: Giáo dục học, mã ngành: 9140101.

Xin chúc mừng NCS Đinh Đắc Thi.

 

Print
2218 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top