Responsive image

Nghiên cứu sinh Tô Xuân Thục bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện Nghiên cứu sinh Tô Xuân Thục bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện

Nghiên cứu sinh Tô Xuân Thục bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện

Sáng 27/10, tại Viện Khoa học Thể dục thể thao NCS Tô Xuân Thục đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện chuyên ngành Giáo dục thể chất với đề tài: “Xác định quan hệ tố chất sức mạnh với kỹ thuật nhảy phát bóng, nhảy chuyền bóng trong Bóng chuyền”.

NCS Nguyễn Duy Tuyến bảo về thành công đề tài: “Nghiên cứu nhu cầu về... NCS Nguyễn Duy Tuyến bảo về thành công đề tài: “Nghiên cứu nhu cầu về...

NCS Nguyễn Duy Tuyến bảo về thành công đề tài: “Nghiên cứu nhu cầu về...

0 961

Sáng 16/5, tại Viện Khoa học Thể dục thể thao, Nghiên cứu sinh Nguyễn Duy Tuyến đã tiến hành bảo vệ Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục cấp Viện với đề tài: “Nghiên cứu nhu cầu về chuyên môn của thực tiễn giáo dục đối với giáo viên thể dục thể thao cấp trung học cơ sở các tỉnh phía Bắc”.


Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top