Responsive image

20 Tháng Sáu 2024

NCS Nguyễn Văn Long bảo vệ thành công LATS cấp Viện

Chuyên ngành: Huấn luyện thể thao 
Mã số:   62 14 01 04

Ngày 11 tháng 8 năm 2016, Hội đồng đã họp tại Viện Khoa học Thể dục thể thao – 141 Nguyễn Thái Học – Hà Nội để chấm luận án cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Long.
- Số thành viên Hội đồng theo Quyết định là: 07 người.
- Số thành viên Hội đồng có mặt tại buổi chấm luận án là: 0 người.
- Số thành viên Hội đồng vắng mặt là: 0 người.
Hội đồng đã xem xét các điều kiện để nghiên cứu sinh được bảo vệ luận án trước Hội đồng chấm luận án cấp Viện và cho phép nghiên cứu sinh trình bày luận án.

Sau báo cáo của nghiên cứu sinh, Hội đồng nghe tiếp:
- Các nhận xét của 3 phản biện.
- Bản tổng hợp các ý kiến nhận xét của 7 thành viên Hội đồng về luận án và các cơ quan, các nhà khoa học đối với bản tóm tắt luận án của nghiên cứu sinh.
- Các câu hỏi và bàn luận của Hội đồng, khách mời và ý kiến trả lời của nghiên cứu sinh.
- Nhận xét của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học đối với nghiên cứu sinh.

Sau đó Hội đồng đã họp riêng và thống nhất Quyết nghị như sau:

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài: 

Kết quả nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu các bài tập phát triển sức bền chuyên môn cho nam vận động viên điền kinh trẻ chạy cự ly trung bình lứa tuổi 15-16”  của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Long có ý nghĩa khoa học, tính ứng dụng và có giá trị thực tiễn trong  quá trình huấn luyện và đào tạo vận động viên điền kinh trẻ chạy cự ly trung bình, góp phần nâng cao thành tích thể thao cho vận động viên. 
Những kết quả mới đã đạt được của luận án:
  • Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, đề tài đã tiến hành lựa chọn 10 test kiểm tra đánh giá sức bền chuyên môn cho nam vận động viên điền kinh trẻ chạy cự ly trung bình lứa tuổi 15 - 16 (gồm 8 test sư phạm và 2 test y sinh); trên cơ sở các test kiểm tra được lựa chọn, đề tài tiến hành kiểm tra 40 VĐV thuộc 2 lứa tuổi 15 - 16 và đưa ra tiêu chuẩn phân loại theo thang điểm đánh giá. Qua đó, đề tài tiến hành kiểm tra sức bền chuyên môn của 40 VĐV nhóm kiểm tra và 15 VĐV nhóm thực nghiệm để đánh giá thực trạng sức bền chuyên môn của VĐV nam chạy cự ly trung bình.
  • Đề  tài lựa chọn được 29 bài tập và đưa vào thực nghiệm cho 2 nhóm cho nam VĐV điền kinh trẻ chạy cự ly trung bình lứa tuổi 15-16 (nhóm bài tập chuẩn bị chung: 18 bài tập, nhóm bài tập chuẩn bị chuyên môn: 11 bài tập)
  • Kết quả sau thực nhiệm cho thấy hiệu quả ứng dụng các bài tập đã lựa chọn thể hiện qua nhịp tăng trưởng của nhóm thực nghiệm so với nhóm đối chứng. 
Print
3278 Rate this article:
2.0

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Trần Hiếu
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: thongtinthethao@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top