Responsive image

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ

NCS Phan Thuỳ Linh và NCS Đinh Đắc Thi

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Viện khoa học Thể dục thể thao tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Giáo dục học cấp Viện cho 02 nghiên cứu sinh:

  1. Nghiên cứu sinh PHAN THÙY LINH

Tên đề tài: Nghiên cứu nội dung, tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện vận động viên chạy cự ly trung bình (800m, 1500m) cấp cao Việt Nam”.

Tên ngành: Giáo dục học;          Mã ngành: 9140101.

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 13 tháng 5 năm 2020.

  1. Nghiên cứu sinh ĐINH ĐẮC THI

Tên đề tài: “Hệ thống hóa các bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ thực hiện kỹ thuật ném rổ từ xa đối với vận động viên nữ Bóng rổ đội tuyển Quảng Ninh”.

Tên ngành: Giáo dục học;          Mã ngành: 9140101.

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 14 tháng 5 năm 2020.

  • Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Viện Khoa học Thể dục thể thao, 141 Nguyễn Thái Học, Ba Đình – Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự!

 

 

Print
1987 Rate this article:
4.0

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top