Responsive image

Thông báo bảo vệ Luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh

NCS Ngô Thịnh Hường và NCS Nguyễn Đăng Trường

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Viện khoa học Thể dục thể thao tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Giáo dục học cấp Viện cho 02 nghiên cứu sinh.

  1. NCS NGÔ THỊNH HƯỜNG

Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của trang tin điện tử thể dục thể thao Việt Nam”.

Tên ngành: Giáo dục học;   Mã ngành: 9140101.

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng 3 năm 2022.

  1. NCS NGUYỄN ĐĂNG TRƯỜNG

Tên đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng bài tập phát triển sức bền cho nam vận động viên điền kinh cự ly trung bình lứa tuổi 16-17 Bộ Công An”.

Tên ngành: Giáo dục học;   Mã ngành: 9140101.

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 17 tháng 3 năm 2022.

  1. Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Viện Khoa học Thể dục thể thao, 141 Nguyễn Thái Học, Ba Đình – Hà Nội.

 

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự./.

Print
900 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top