Responsive image

Thông báo bảo vệ Luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh

NCS Nguyễn Xuân Đoàn

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

Viện khoa học Thể dục thể thao tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ Giáo dục học cấp cơ sở cho 01 nghiên cứu sinh:
1.    Nghiên cứu sinh NGUYỄN XUÂN ĐOÀN
Tên đề tài: “Nghiên cứu biện pháp hình thành năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập cho sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học sư phạm Hà Nội 2”.
Tên ngành: Giáo dục học;       Mã ngành: 9140101.
Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 09 tháng 9  năm 2022.
Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Viện Khoa học Thể dục thể thao, 141 Nguyễn Thái Học, Ba Đình – Hà Nội.

Trân trọng kính mời quý vị đại biểu quan tâm đến dự

Print
1151 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top