Responsive image

Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS Mai Thế Lâm

Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên Pencak Silat lứa tuổi 14 – 15 (nội dung đối kháng)

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Đề tài luận án: Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên Pencak Silat lứa tuổi 14 – 15 (nội dung đối kháng)”.

Tên ngành:                               Giáo dục học

Mã ngành:                                9140101

Họ và tên nghiên cứu sinh:       Mai Thế Lâm

 Họ và tên cán bộ hướng dẫn:   

1. TS Đoàn Thao

2. TS Nguyễn Trọng Bốn

Tên cơ sở đào tạo:      Viện Khoa học Thể dục thể thao

B. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Luận án đánh giá thực trạng công tác tuyển chọn VĐV Pencak Silat lứa tuổi 14 – 15 (nội dung đối kháng) cho thấy chỉ có 03 phương pháp là phương pháp nhân trắc, phương pháp kiểm tra sư phạm và tuyển chọn theo kinh nghiệm là được các đơn vị thường xuyên sử dụng. Hiệu quả tuyển chọn VĐV Pencak Silat lứa tuổi 14 – 15 (nội dung đối kháng) của các đơn vị được khảo sát còn khá thấp, từ 66.67 – 75%; hệ số tuyển chọn của các đơn vị được khảo sát đạt thấp, từ 45.71 – 52.17%, trong đó cao nhất là Thanh Hóa và thấp nhất là Hà Nội.

2. Luận án đã lựa chọn được 22 test, chỉ số sử dụng trong tuyển chọn nam VĐV Pencak Silat lứa tuổi 14 – 15 (nội dung đối kháng), đó là:   Hình thái cơ thể (4 chỉ số), Chức năng (5 test, chỉ số); Thể lực chung (5 test). Kỹ thuật – thể lực chuyên môn (8 test) và xây dựng tiêu chuẩn phân loại các chỉ tiêu, thang điểm theo thang độ C và tiêu chuẩn tổng hợp tuyển chọn nam VĐV Pencak Silat lứa tuổi 14 – 15 nội dung đối kháng.

3. Hiệu quả của các tiêu chuẩn tuyển chọn đã xây dựng được khẳng định thông qua 2 phương pháp: kiểm tra ngược ở nhóm theo dõi dọc bằng các chỉ tiêu và tiêu chuẩn đã xây dựng và xác định hiệu quả tuyển chọn và hệ số tuyển chọn nam VĐV Pencak Silat lứa tuổi 14 – 15 (nội dung đối kháng) đã thể hiện tính ưu việt của tiêu chuẩn mới xây dựng, thể hiện ở mối tương quan thuận giữa thành tích thi đấu của VĐV ở cả 2 lứa tuổi 14 và 15 với tiêu chuẩn xây dựng; đồng thời, ở nhóm theo dõi dọc, có St = 91.67%; P = 90.0% cao hơn hẳn hiệu quả và hệ số tuyển chọn của các đơn vị còn lại (có St đạt từ 63.16 – 75.0%; P đạt từ 73.08 – 85.71%.

LINK TẢI LUẬN ÁN: TẠI ĐÂY

Print
1092 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top