Responsive image

THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

NCS Lê Việt Dũng và NCS Trần Huy Đức

THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

Viện khoa học Thể dục thể thao tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ Giáo dục học cấp cơ sở cho 02 nghiên cứu sinh:

1.  LÊ VIỆT DŨNG

Tên đề tài: “Nghiên cứu giải pháp phát triển thể thao ngoại khóa cho sinh viên trường Đại học Tây Bắc”.

Tên ngành: Giáo dục học;     Mã ngành: 9140101.

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 14  tháng 10 năm 2021.

2. TRẦN HUY ĐỨC

Tên đề tài: Nghiên cứu bài tập phát triển sức bền chuyên môn cho vận động viên bóng đá nữ U17 Quốc gia”.

Tên ngành: Giáo dục học;     Mã ngành: 9140101.

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 10 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Viện Khoa học Thể dục thể thao, 141 Nguyễn Thái Học, Ba Đình – Hà Nội.

Trân trọng!

Print
984 Rate this article:
5.0

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top