Responsive image

Thông báo: TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2020

Ngày 4/9/2020

THÔNG BÁO

TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-SĐH ngày 10/01/1990 của Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ Sau đại học cho Viện Khoa học Thể dục thể thao;

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT /TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2020 của Viện Khoa học Thể dục thể thao.

Viện Khoa học Thể dục thể thao thông báo tuyển nghiên cứu sinh ngành Thể dục thể thao năm 2020 như­ sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Chuyên ngành đào tạo:

Tên ngành: Giáo dục học (mã ngành: 9140101), áp dụng đối với những đề tài nghiên cứu về giáo dục thể chất, thể thao trường học, thể dục thể thao quần chúng, xã hội học, lịch sử, kinh tế, quản lý thể dục thể thao; tuyển chọn, huấn luyện các môn thể thao.

2.  Hình thức tuyển sinh: xét tuyển.

2.1. Xét hồ sơ dự tuyển.

2.2. Chấm đề cương nghiên cứu.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 03 nghiên cứu sinh.

II. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

1. Điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có các điều kiện sau:

(1) Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. (Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học về thể dục thể thao loại giỏi trở lên phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển và sau khi trúng tuyển phải hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ và các học phần tiến sĩ trong hai năm đầu của quá trình đào tạo).

Trường hợp bằng tốt nghiệp đại học, bằng tốt nghiệp thạc sĩ về thể dục thể thao do nước ngoài cấp phải được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc đánh giá xếp loại tốt nghiệp, kết quả học tập theo quy định về đánh giá thang điểm của cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc xét tương đương theo đánh giá xếp loại của Việt Nam.

(2)  Có đề cương nghiên cứu.

(3)  Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.

(4) Có một trong các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ sau:

Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển. (xem bảng tham chiếu quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ - phụ lục1).

- Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo tại nước ngoài.

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

 Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định cụ thể của cơ sở đào tạo.

   (5)  Kinh nghiệm công tác: Phải có ít nhất hai năm làm việc trong lĩnh vực thể dục thể thao trở lên.

    (6)  Được cơ quan quản lý nhân sự cử đi dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

    (7)  Bài báo khoa học:

  Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

2. Thời gian và hình thức đào tạo

- Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm tập trung liên tục.

- Trường hợp nghiên cứu sinh không theo học tập trung liên tục, được Viện chấp nhận thì chương trình đào tạo và nghiên cứu của nghiên cứu sinh phải có tổng thời gian học và nghiên cứu như quy định về thời gian đào tạo trên, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Viện để thực hiện đề tài nghiên cứu.

III.  HỒ SƠ DỰ TUYỂN

 1. Đơn đăng ký dự tuyển NCS (phụ lục 02).
 2. Bản sao công chứng bằng đại học, bảng điểm đại học; bằng thạc sĩ, bảng điểm cao học (các văn bằng do nước ngoài cấp phải có bản công chứng dịch thuật).
 3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền nơi cư trú (đối với người chưa có việc làm).
 4. Lý lịch khoa học xác nhận của thủ trưởng cơ quan.
 5. Bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ về ngoại ngữ.
 6. Bản sao chụp các bài báo khoa học đã công bố (gồm: trang bìa, mục lục và toàn văn bài báo).
 7. Bản sao hợp lệ hồ sơ bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên đã được nghiệm thu (nếu có).
 8. Thư giới thiệu của 02 nhà khoa học hoặc 01 nhà khoa học và thủ trưởng đơn vị. (Phụ lục 03).
 9. Đề cương nghiên cứu (Phụ lục 05).
 10. Công văn hoặc quyết định cử đi dự thi tuyển nghiên cứu sinh của thủ tr­ưởng cơ quan quản lý đối với những người dự tuyển đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. (Đối với thí sinh đăng ký Đào tạo không tập trung trong công văn cần ghi rõ hình thức đào tạo của thí sinh là không tập trung).
 11. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của bệnh viện đa khoa.
 12. Bản sao công chứng giấy tờ minh chứng thâm niên công tác chuyên môn (như quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm, số bảo hiểm, hợp đồng lao động...).
 13. Hai ảnh cỡ 3x4; hai phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.
 14. Bản cam kết về nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo (Phụ lục 4).

IV.  THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

- Thí sinh nộp hồ sơ từ ngày 04/9/2020 đến 16 giờ 00 ngày 30/11/2020 tại Phòng Đào tạo và Quản lý Khoa học, Viện Khoa học Thể dục thể thao – 141 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

- Lệ phí xét tuyển: 260.000đ/thí sinh.

- Hồ sơ và lệ phí xét tuyển không hoàn lại.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

 • Dự kiến thời gian xét tuyển vào  tháng 12/2020.
 • Địa điểm: Viện Khoa học Thể dục thể thao.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ qua đ/c Vũ Thị Hồng Thu -  Phòng Đào tạo và Quản lý Khoa học, Viện Khoa học TDTT, 141 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. Số điện thoại: 043 8453.122; 0912.312.606; 0988.523.238.

HỒ SƠ TUYỂN SINH CÓ THỂ TẢI VỀ: TẠI ĐÂY

Print
5741 Rate this article:
1.0

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top