Responsive image

20 Tháng Sáu 2024

Bước đầu nhận diện tác động, cơ hội và thách thức của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với lĩnh vực thể dục thể thao

Bài viết đăng trên Tạp chí Khoa học Thể thao số 3/2018

Tạp chí Khoa học Thể thao xin gửi đến độc giả bài  viết được đăng tải trên Tạp chí Khoa học Thể thao số 3/2018

Print
4600 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Trần Hiếu
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: thongtinthethao@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top