Responsive image

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020

Đặc biệt, công tác quản lý nhà nước, thể chế hóa, ban hành và tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, các cơ chế, chính sách phát triển sự nghiệp TDTT có nhiều tiến bộ; phong trào TDTT quần chúng phát triển sâu rộng, các chỉ tiêu cơ bản về TDTT quần chúng đều được hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra; thành tích thi đấu tại các kỳ Đại hội TDTT và giải Thể thao khu vực, châu lục và thế giới tiếp tục được nâng lên. Tiêu biểu là lần đầu tiên Thể thao Việt Nam có Huy chương Vàng tại Olympic và Paralympic. Hợp tác quốc tế về TDTT được mở rộng và đi vào chiều sâu, huy động được nhiều nguồn lực của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

Cụ thể, hàng năm tổ chức các giải Thể thao, thu hút đông đảo quần chúng tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và động lực trong công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nhận thức của các cấp ủy Đảng và chính quyền trong toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã được nâng lên rõ rệt, có tác động lan tỏa tới các ngành đoàn thể và toàn xã hội về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển TDTT, phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" tiếp tục được mở rộng, thu hút sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân.

Print
2098 Rate this article:
5.0

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top