Responsive image

18 Tháng Chín 2019
Đánh giá thực trạng về các trò chơi vận động phổ cập ở nông thôn và... Đánh giá thực trạng về các trò chơi vận động phổ cập ở nông thôn và...

Đánh giá thực trạng về các trò chơi vận động phổ cập ở nông thôn và...

Tác giả đã đánh giá thực trạng các trò chơi vận động phổ cập ở nông thôn và trong các lễ hội truyền thống ở Việt Nam thông qua việc khảo sát, đánh giá thực trạng về các yếu tố ảnh hưởng của các trò chơi phổ cập tới các mặt đời sống của nhân dân trong cộng đồng nông thôn và trong các lễ hội cùng với giá trị và vai trò của nó mang lại cho người dân trong cộng đồng nông thôn.

Nghiên cứu lựa chọn các test đánh giá trình độ tập luyện của nữ vận... Nghiên cứu lựa chọn các test đánh giá trình độ tập luyện của nữ vận...

Nghiên cứu lựa chọn các test đánh giá trình độ tập luyện của nữ vận...

ThS. Bùi Thị Hiền Lương - NCS khóa 21 - Viện Khoa học Thể dục thể thao

0 269
Nghiên cứu lựa chọn các nội dung kiểm tra đánh giá trình độ tập luyện cho nữ vận động viên (VĐV) bóng đá cấp cao Việt Nam làm phương tiện để các huấn luyện viên (HLV) kiểm tra, đánh giá, và có căn cứ điều chỉnh quá trình huấn luyện là vấn đề cần được quan tâm nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn được các test có đủ cơ sở khoa học, đảm bảo...

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top