Responsive image

18 Tháng Chín 2019
Danh sách các bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Thể thao năm 2012

Danh sách các bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Thể thao năm 2012

05 Tháng Giêng 2019

Danh mục bài báo năm 2012

Danh sách các bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Thể thao năm 2011

Danh sách các bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Thể thao năm 2011

05 Tháng Giêng 2019

Danh mục các bài báo năm 2011

Danh sách các bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Thể thao năm 2010

Danh sách các bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Thể thao năm 2010

05 Tháng Giêng 2019

Danh mục bài báo năm 2010

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top