Responsive image

24 Tháng Mười 2020

Bộ VHTTDL phê duyệt Đề án khảo sát thể chất người Việt Nam theo tiêu chí của Asean

Ngày 14 tháng 02 năm 2020, Bộ VHTTDL đã ban hành quyết định số 400/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án khảo sát thể chất người Việt Nam theo tiêu chí Asean.

Image

Đề án sẽ tiến hành điều tra thể chất từ 7- 74 tuổi (Ảnh: TA)

Nhằm khảo sát, điều tra và đánh giá thể chất người Việt Nam theo các chỉ số APFI đã được các nước Asean thống nhất nhằm xây dựng cơ sở khoa học về thể chất và tiêu chuẩn phát triển thể lực chung người Việt Nam theo độ tuổi, các vùng miền trong phạm vi toàn quốc; đồng thời là cơ sở để so sánh, đánh giá thể chất của người Việt Nam với thể chất người dân các nước Asean, góp phần xây dựng thể chất chung của khối Asean, ngày 14 tháng 02 năm 2020, Bộ VHTTDL đã ban hành quyết định số 400/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án khảo sát thể chất người Việt Nam theo tiêu chí Asean.

Theo đó đề án chỉ rõ 3 mục tiêu cần đạt được của công tác khảo sát:

Tổ chức điều tra, khảo sát thể chất ở các lứa tuổi người Việt Nam thuộc các vùng miền trong cả nước theo các tiêu chí của APFI, đảm bảo tính khoa học, trung thực, khách quan, chính xác nhằm xây dựng hệ thống tiêu chuẩn phản ánh thể chất hiện tại của người Việt Nam.

So sánh, đánh giá các chỉ số thể chất người việt Nam với chỉ số thể chất của người dân của các nước Asean và xây dựng cơ sở dữ liệu chung để công bố, sử dụng trên toàn cộng đồng Asean.

Xây dựng cơ sở khoa học để hoạch định, bổ sung các chính sách và xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển thể chất người dân Việt Nam sát thực với thể chất người dân các nước Asean, góp phần hội nhập cộng đồng Asean trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và phát triển TDTT vì sức khỏe của người dân.

Và đề thực hiện được các mục tiêu nêu trên, Đề án cũng chỉ rõ các nhiệm vụ, nội dung và đối tượng khảo sát thực tế:

Nhiệm vụ: Lựa chọn, xác định các test trong APFI và nhóm tuổi, lứa tuổi phù hợp với người Việt Nam; Xây dựng các mẫu điều tra, khảo sát theo các test trong APFI và nhóm tuổi, lứa tuổi đã được xác định; Tổ chức điều tra, khảo sát trong cả nước; Xử lý các số liệu điều tra, khảo sát và đánh giá sự phát triển thể chất của người Việt Nam; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn về thể chất người Việt Nam theo các chỉ số của APFI; Lập báo cáo kết quả xây dựng hệ thống tiêu chuẩn về thể chất người Việt Nam theo các chỉ số APFI và chuyển cho Thái Lan – nước chủ trì xây dựng APFI để tổng hợp báo cáo chung của cộng đồng Asean.

Nội dung: Khảo sát về phương pháp và nội dung tập luyện TDTT dưới dạng câu hỏi theo mẫu của APFI; Khảo sát các chỉ số đánh giá thể chất theo chỉ tiêu của APFI (gồm chỉ số đánh giá thành phần cơ thể BMI, chỉ số mạch đập và huyết áp, chỉ số đánh giá hệ tim mạch, chỉ số đánh giá độ mềm dẻo, chỉ số đánh giá sức mạnh cơ, chỉ số đánh giá sức bền cơ).

Đối tượng: Đối tượng khảo sát là người dân Việt Nam từ 7 – 74 tuổi; Địa điểm khảo sát tại 3 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Sơn La, Đà Nẵng, Cần Thơ); Mẫu khảo sát mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là 2.420 mẫu/tỉnh, thành phố. Tổng số mẫu điều tra khảo sát trên 3 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là 7.260 mẫu.

Viện khoa học TDTT là đơn vị chủ trì, phối hợp với trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng, TPHCM, các vụ, đơn vị tại Tổng cục TDTT để triển khai Đề án này. Kinh phí của Đề án được chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Tổng cục TDTT./.

(Thùy Anh - www.tdtt.gov.vn)

Print
3641 Rate this article:
No rating

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top