Responsive image

20 Tháng Sáu 2024

Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành VHTTDL

Sáng ngày 3/1/2024, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 với chủ đề: "Phát huy vai trò động lực của văn hóa, thể thao và du lịch đối với sự phát triển bền vững đất nước". Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự còn có Chủ nhiệm Uỷ ban VHGD của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, địa phương. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội và trực tuyến đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Image

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh:

Năm 2023, với sự quan tâm, ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực, cố gắng của tập thể, sự tham mưu đúng, trúng, kịp thời, toàn Ngành đã bám sát và triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong đó, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hoá toàn quốc năm 2021, các Nghị quyết tại các phiên họp thường kỳ của Chính phủ... công tác VH,TT,DL đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Sự chuyển biến tư duy từ "làm văn hóa" sang "quản lý nhà nước về văn hoá"

Bám sát định hướng tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định hoàn thiện đồng bộ thể chế là một trong ba khâu đột phá chiến lược, Bộ đã chủ động triển khai nghiên cứu, xây dựng Hồ sơ lập đề nghị xây dựng, sửa đổi Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, đồng thời chủ trì xây dựng các Nghị định trong Chương trình, đề án của Chính phủ, Nghị định quy định chi tiết các Luật mới thông qua tại các kỳ họp Quốc hội khóa XV; trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định; Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền 14 Thông tư; đồng thời nghiên cứu, từng bước hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực của Ngành. Bộ đã xây dựng, tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành:

Chương trình tổng thể quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2023-2025 (Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 15/5/2023); tham mưu Chính phủ trình Quốc hội Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Năm 2023 cũng ghi dấu ấn thành công của chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) do Bộ VHTTDL đóng vai trò tham mưu, đề xuất với Ban Bí thư, Chính phủ và chủ trì triển khai đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, được các Ngành, các cấp phối hợp tổ chức thực hiện, các địa phương tích cực hưởng ứng, được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có sức lan toả sâu rộng. Bám sát các sự kiện chính trị lớn của đất nước, lãnh đạo Bộ tiếp tục chỉ đạo tổ chức các sự kiện lớn của Ngành theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, mang tầm quốc gia và liên vùng, có điểm nhấn và có sức lan tỏa, các hoạt động văn hoá nghệ thuật, lễ hội, thể thao và du lịch vui xuân, đón Tết diễn ra sôi động, được nhân dân và du khách tích cực đón nhận, vừa đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của nhân dân vừa đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Các hoạt động lễ hội được chỉ đạo từ sớm, từ xa, tổ chức theo đúng quy định, góp phần đảm bảo nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, những biểu hiện phản cảm, lệch chuẩn, lợi dụng lễ hội đã được chấn chỉnh kịp thời, không để xảy ra sai phạm như các năm trước đây.

Du lịch hướng đến sản phẩm đặc sắc, dịch vụ chuyên nghiệp, có tính cạnh tranh cao về chất lượng và giá cả để thu hút du khách.

Với sự nỗ lực, vào cuộc quyết liệt của toàn Ngành, sau Hội nghị Du lịch toàn quốc năm 2023, Bộ đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp 3 cùng với các địa phương tổ chức nhiều sự kiện du lịch mang tính chất, quy mô toàn quốc, bước đầu đã phát huy hiệu quả thông qua các lĩnh vực văn hóa như: Điện ảnh - Triển lãm - Nghệ thuật biểu diễn để xây dựng thương hiệu du lịch. Bộ đã phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao báo cáo Chính phủ trình Quốc hội tháo gỡ những điểm nghẽn về Visa trong việc đề xuất, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh qua đó tạo điều kiện thu hút khách du lịch quốc tế. Nhiều địa phương đã bắt đầu tổ chức quảng bá, giới thiệu, xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch hướng đến sản phẩm đặc sắc, dịch vụ chuyên nghiệp, có tính cạnh tranh cao về chất lượng và giá cả để thu hút du khách.

Thể thao Việt Nam ghi dấu ấn mạnh mẽ trong và ngoài nước

Tham dự SEA Games 32, Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu xuất sắc, vượt chỉ tiêu đề ra, lần đầu tiên giành vị trí thứ Nhất toàn đoàn tại một kỳ SEA Games tổ chức tại nước bạn, khẳng định hình ảnh, vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế. Công tác TDTT quần chúng được quan tâm, phát triển rộng khắp cả nước, bước đầu phát huy hiệu quả hoạt động của các Liên đoàn và Hiệp hội. Năm 2023, Thể thao Việt Nam đã thi đấu xuất sắc giành 1.429 huy chương quốc tế (trong đó 571 HCV, 404 HCB, 454 HCĐ); Hoạt động TDTT tại các địa phương đã bám sát định hướng, đảm bảo đúng yêu cầu kế hoạch đề ra và đạt được những kết quả tích cực, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của của Ngành và địa phương.

 

Image

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị

Từ các điểm cầu, Hội nghị cũng đã được nghe ý kiến tham luận của đại diện các địa phương về kinh nghiệm, giải pháp phát huy và kiến tạo những động lực mới cho sự phát triển của Ngành VHTTDL.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trong bối cảnh nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, Ngành VHTTDL xác định cần phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong sự nghiệp "Chấn hưng văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới", tiếp tục triển khai hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt là "Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", tích cực góp phần cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đặt ra.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: trong những năm gần đây, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lĩnh vực VHTTDL ngày càng được nâng cao hơn, toàn diện hơn, sâu sắc hơn cả về nhận thức và hành động. Để phát huy tối đa sức mạnh của nền văn hóa, sức mạnh nội sinh, sức mạnh con người Việt Nam, vượt qua thách thức, tạo bứt phá, tăng tốc phát triển nhanh và bền vững, Thủ tướng chỉ rõ 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 với ngành VHTTDL.

Đối với lĩnh vực TDTT, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Thể thao mang lại sức mạnh thể chất, tinh thần, ý chí, mỗi công dân khỏe mạnh, có ý chí kiên cường thì cả dân tộc sẽ khỏe mạnh, kiên cường và đất nước sẽ kiên cường, hùng cường, thịnh vượng.

Thủ tướng đề nghị Bộ VHTTDL, ngành TDTT cần tiếp tục phát triển sâu rộng TDTT, quyết tâm tạo đột phá trong xây dựng thể chế, hoàn thiện chủ trương đường lối theo chính sách của Đảng, Nhà nước. Đối với thể thao thành tích cao, cần củng cố, nâng cao hiệu quả, đổi mới mô hình hoạt động, cách thức quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về TDTT, phát triển thể thao chuyên nghiệp toàn diện, bền vững. 

Đối với thể thao quần chúng, củng cố nâng cao hiệu quả, đổi mới mô hình hoạt động, cách thức quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về TDTT. Đổi mới phong trào TDTT quần chúng gắn với cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; quyết liệt thực hiện hiệu quả Chương trình bơi an toàn, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em và Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam đến năm 2030.

Trong giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể những người làm công tác VHTTDL sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp và kết quả đã đạt được, tiếp tục chung sức, đoàn kết; kỷ luật, kỷ cương, quyết tâm hơn, đổi mới sáng tạo hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa để xứng đáng là những "chiến sĩ xung kích" trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, phụng vụ Tổ quốc, phục sự Nhân dân, vì mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ cảm ơn Thủ tướng đã gợi mở nhiều ý tưởng mới cho Ngành VHTTDL trong năm 2024 nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp, tăng tốc về đích trong thời gian tới. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định sẽ cụ thể hóa các chỉ đạo của Thủ tướng vào chương trình, nhiệm vụ trong năm tới. Bộ VHTTDL mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ phát triển lĩnh vực VHTTDL, trở thành động lực quan trọng góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Print
258 Rate this article:
No rating

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top