Responsive image

06 Tháng Mười Hai 2021

Đảng bộ bộ phận Viện Khoa học Thể dục thể thao triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trong 2 ngày (06, 07/7/2021), Đảng bộ bộ phận Viện Khoa học TDTT tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị được thực hiện trong điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Hiếu – Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng Viện Khoa học TDTT chủ trì Hội nghị cùng toàn thể các Đảng viên thuộc Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí đồng chí Trần Hiếu – Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng Viện Khoa học TDTT nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta diễn ra ngay vào những ngày đầu năm 2021. Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng đã thông qua và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030. Ý nghĩa của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm lần này là việc xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đây là những dấu mốc rất quan trọng, năm 2030 – kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; năm 2045- kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là điểm mới có ý nghĩa rất quan trọng của Đại hội.

Đồng chí đồng chí Trần Hiếu – Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng Viện Khoa học TDTT phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Trần Hiếu đã truyền đạt đến Hội nghị về chủ đề Đại hội XIII của Đảng; về quan điểm chỉ đạo với 5 quan điểm gồm: những vấn đề có nguyên tác trong công cuộc đổi mới; quan điểm về chiến lược tổng quát phát triển đất nước nhanh và bền vững; quan điển động lực phát triển; quan điểm về nguồn lực phát triển; quan điểm về những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí đã nêu lên những điểm mới của mục tiêu tổng quát và phân tích kỹ về mục tiêu cụ thể. Cùng với đó đề cập đến định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021 – 2030; định hướng nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực chủ yếu 5 năm 2021 -2025; các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII…

Tại Hội nghị, các đảng viên đã được nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước truyền đạt 5 chuyên đề quan trọng qua video, bao gồm:

  1. Chuyên đề 1: "Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày.
  2. Chuyên đề 2:  “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” do Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày.
  3. Chuyên đề 3: “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025” do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình bày. 
  4. Chuyên đề 4: "Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam" do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày
  5. Chuyên đề 5:  “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia” do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí đồng chí Trần Hiếu đánh giá cao tinh thần học tập, quán triệt nghiêm túc của các Đảng viên. Để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, đồng chí yêu cầu các Đảng viên cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên và phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ, triển khai cho cán bộ đảng viên viết bài thu hoạch Nghị quyết. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị, để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đại hội XIII Đảng, đồng thời vận dụng sáng tạo trong công việc cũng như trong cuộc sống để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Viện  góp phần  phát triển tri thức khoa học thể thao trong thời gian tới.

Print
242 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Trần Hiếu
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: thongtinthethao@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top