Responsive image

20 Tháng Sáu 2024

NCS Ngô Thịnh Hường bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp cơ sở

“Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Trang tin Điện tử Thể dục thể thao Việt Nam”.

Sáng ngày 8/7, tại Viện Khoa học TDTT, NCS Ngô Thịnh Hường đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp cơ sở với đề tài: “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Trang tin Điện tử Thể dục thể thao Việt Nam”.

DSC_5031.JPG

Hội đồng chấm luận án của NCS gồm 7 thành viên

Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên: GS.TS Nguyễn Đại Dương – Chủ tịch; TS. Đàm Quốc Chính - Phản biện 1; PGS.TS Tạ Hữu Hiếu - Phản biện 2; PGS.TS Trần Hiếu – Uỷ viên thư ký; PGS.TS Hoàng Công Dân - ủy viên; PGS.TS – Nguyễn Hồng Dương - ủy viên; PGS.TS – Bùi Ngọc - ủy viên.

Theo đánh giá của Hội đồng, luận án của NCS là cấp thiết, mới mẻ, có giá trị thực tiễn, có tính ứng dụng cao, phù hợp với yêu cầu đổi mới của các loại hình báo chí trong giai đoạn hiện nay khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang mở ra cho lĩnh vực thông tin truyền thông những cơ hội và thách thức mới.

Bằng các cách thức trực tiếp từ lý luận đến thực tiễn khoa học, thông qua các phương pháp nghiên cứu thường qui, NCS cơ bản đã giải quyết được các nhiệm vụ nghiên cứu trong luận án và đạt được mục đích nghiên cứu. Những kết quả nghiên cứu đạt được trong luận án, gồm: Luận án đã xây dựng và đề xuất khung đánh giá năng lực cạnh tranh của trang tin điện tử TDTT Việt Nam (gồm 4 nhân tố và 20 tiêu chí). Thông qua kết quả khảo sát từng nhân tố, NCS đã đưa ra được kết quả tổng hợp đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của trang tin điện tử TDTT Việt Nam.

Từ những kết quả đạt được nêu trên, luận án đã lựa chọn được 4 giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của trang tin điện tử TDTT Việt Nam. Kết quả và tính khả thi của các giải pháp lựa chọn đã được kiểm chứng qua thực nghiệm đem lại sự đổi mới rõ rệt cho trang tin điện tử TDTT Việt Nam.

Đặc biệt, việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu ma trận, cụ thể là ma trận các yếu tố ngoại vi (EFE), để xác định các cơ hội và nguy cơ chủ yếu từ môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến trang tin điện tử TDTT Việt Nam; Ma trận các yếu tố nội bộ (IFE), để nhận diện những điểm mạnh, yếu của trang tin nhằm khai thác tối đa điểm mạnh, cải thiện điểm yếu và ma trận vị thế cạnh tranh (CPM) để xác định các đối thủ cạnh tranh chính của trang tin điện tử TDTT Việt Nam và công cụ phân tích Google Analytics… đã giúp NCS thu được những kết quả rất có ý nghĩa, đảm bảo độ tin cậy, làm tăng tính khả thi khi giải quyết các mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu.

Kết quả, luận án đã lựa chọn và xây dựng được 4 giải pháp với 12 nhiệm vụ nhận được sự đồng thuận cao thông qua phương pháp Delphi; Quá trình kiểm nghiệm cho thấy các giải pháp đã phát huy tác dụng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của trang tin điện tử TDTT Việt Nam thể hiện ở chất lượng bài viết; ở hình thức trình bày và bổ sung chuyên mục, chuyên trang; ở phương thức phát hành tin bài và mức độ tương tác với người sử dụng qua phân tích Google Analytics,…

Luận án được trình bày trong 143 trang giấy khổ A4 (không kể phần Tài liệu tham khảo và phần phụ lục). Trong luận án có 32 biểu bảng, 17 biểu đồ, 03 sơ đồ; 5 hình vẽ; Nghiên cứu sinh đã phân tích, tổng hợp 109 tài liệu tham khảo, trong đó có 87 tài liệu bằng Tiếng Việt, 22 tài liệu Tiếng Anh, 5 website.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, luận án vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định: Đó là, lỗi in ấn; lỗi viết hoa, việc sử dụng thuật ngữ chưa thống nhất; cần gia tăng phân tích nhằm làm rõ hơn tính cần thiết và cấp thiết của vấn đề nghiên cứu; Cần bổ sung và làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh đồng thời xác định được thực trạng các nguồn lực, quy trình tổ chức của Trang điện tử TDTT Việt Nam…

Về cơ bản luận án: “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của trang tin điện tử Thể dục thể thao Việt Nam” của NCS Ngô Thịnh Hường đã đáp ứng những yêu cầu qui định đối với luận án Tiến sĩ giáo dục học. Tuy còn một số điểm tồn tại hạn chế nhưng không ảnh hưởng đến hàm lượng khoa học của luận án.

Với 100% ý kiến tán thành, Hội đồng đã chính thức thông qua Luận án của NCS Ngô Thịnh Hường và cho phép NCS được bảo vệ cấp Viện sau khi đã chỉnh sửa./.

Print
951 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Trần Hiếu
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: thongtinthethao@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top