Responsive image

06 Tháng Mười Hai 2021

NCS Nguyễn Đăng Trường bảo vệ thành công LATS cấp cơ sở

“Nghiên cứu ứng dụng bài tập phát triển sức bền cho nam vận động viên Điền kinh cự ly trung bình lứa tuổi 16-17 Bộ Công an”

 Ngày 28 tháng 9 năm 2021, Hội đồng đã họp tại Viện Khoa học Thể dục thể thao để đánh giá luận án cho nghiên cứu  sinh Nguyễn Đăng Trường với đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng bài tập phát triển sức bền cho nam vận động viên Điền kinh cự ly trung bình lứa tuổi 16-17 Bộ Công an”.  Chuyên ngành:  Giáo dục học;  Mã ngành:  9140101. Hội đồng chấm LATS cho NCS Nguyễn Đăng Trường gồm 07 người,  các thành viên Hội đồng có mặt đầy đủ tại buổi đánh giá luận án.

PGS.TS Trần Hiếu phát biẻu tại Lễ bảo vệ LATS của NCS Nguyễn Đăng Trường (Ảnh: Thu Hiền)

Kết quả nghiên cứu đề tài luận án Nghiên cứu ứng dụng bài tập phát triển sức bền cho nam vận động viên Điền kinh cự ly trung bình lứa tuổi 16-17 Bộ Công an” của nghiên cứu sinh Nguyễn Đăng Trường là một công trình nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và có giá trị thực tiễn.

Luận án đã lựa chọn được 15 test có đủ điều kiện để đánh giá sức bền cho nam VĐV điền kinh cự ly trung bình lứa tuổi 16-17 Bộ Công an. Đồng thời xây dựng được bảng phân loại, bảng điểm và bảng điểm tổng hợp để đánh giá sức bền cho nam VĐV điền kinh cự ly trung bình lứa tuổi 16-17 Bộ Công an. Trên cơ sở tiêu chuẩn xây dựng, luận án đã đánh giá được những điểm hạn chế, tồn tại về năng lực sức bền của VĐV cự ly trung bình lứa tuổi 16-17 Bộ Công an, cũng như công tác huấn luyện và các điều kiện liên quan khác ảnh hưởng đến sức bền VĐV.  Luận án đã lựa chọn được 51 bài tập phát triển sức bền cho nam VĐV điền kinh cự ly trung bình lứa tuổi 16-17 Bộ Công an. Kết quả ứng dụng các bài tập lựa chọn bước đầu đã mang lại hiệu quả trong phát triển sức bền cho nam VĐV điền kinh cự ly trung bình lứa tuổi 16-17 Bộ Công an. Đồng thời đã ảnh hưởng tích cực đến thành tích thi đấu của nam VĐV điền kinh cự ly trung bình lứa tuổi 16-17 Bộ Công an.

Kết quả Hội đồng nhất trí 07/07(100%) thành viên Hội đồng có mặt đề nghị Viện Khoa học Thể dục thể thao cho phép NCS Nguyễn Đăng Trường được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Viện sau khi đã chỉnh sửa luận án theo kết luận của Hội đồng./.

Print
102 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Trần Hiếu
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: thongtinthethao@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top