Responsive image

06 Tháng Mười Hai 2021

Viện Khoa học TDTT tổ chức bảo vệ LATS cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Đức Dũng

Nghiên cứu hiệu quả của bài tập Hatha Yoga đối với sức khỏe người cao tuổi nữ tại thành phố Hà Nội

Thực hiện Quyết định số 134/QĐ-VKHTDTT ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Viện trưởng Viện Khoa học Thể dục thể thao về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ Giáo dục học cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Dũng. Ngày 29  tháng 9 năm 2021, Hội đồng đã họp tại Viện Khoa học Thể dục thể thao để đánh giá luận án cho nghiên cứu  sinh Nguyễn Đức Dũng với đề tài: Nghiên cứu hiệu quả của bài tập Hatha Yoga đối với sức khỏe người cao tuổi nữ tại thành phố Hà Nội”. Chuyên ngành: Giáo dục học. Mã ngành: 9140101. Số thành viên Hội đồng theo Quyết định là: 07 người, số thành viên Hội đồng có mặt tại buổi đánh giá luận án là:  07 người.

Hội đồng đã đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài luận án Nghiên cứu hiệu quả của bài tập Hatha Yoga đối với sức khỏe người cao tuổi nữ tại thành phố Hà Nội” của NCS Nguyễn Đức Dũng có ý nghĩa thực tiễn, đáp ứng nhu cầu tập luyện Yoga nâng cao sức khoẻ cho người cao tuổi, làm phong phú nguồn tài liệu giảng dạy Yoga. Luận án đánh giá được thực trạng sức khỏe của người cao tuổi nữ tập luyện môn Hatha Yoga ở một số CLB tại Hà Nội; đánh giá được thực trạng phong trào tập luyện Hatha Yoga của người cao tuổi nữ ở thành phố Hà Nội. Luận án đã lựa chọn được 82 bài tập Hatha Yoga thuộc 04 nhóm ứng dụng để nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi nữ ở thành phố Hà Nội cùng với các chỉ dẫn cụ thể, bao gồm:

- Nhóm tư thế Asana chính:                         65 bài tập.

- Nhóm các bài tập thở:                               08 bài tập.

- Nhóm các bài tập thiền:                             04 bài tập.

- Nhóm các bài tập khởi động phối hợp:       05 bài tập.

Sau 12 tháng thực nghiệm đã đánh giá được hiệu quả của 82 bài tập Hatha Yoga nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi nữ ở thành phố Hà Nội với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê của các tiêu chí đánh giá về cơ năng; các test, chỉ số hình thái, chức năng, thể lực, tâm lý của người cao tuổi có sự tăng trưởng nhẹ qua các giai đoạn tập luyện.

Hội đồng nhất trí 7/7 (100%) thành viên Hội đồng có mặt đề nghị Viện Khoa học Thể dục thể thao cho phép NCS Nguyễn Đức Dũng được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Viện sau khi đã chỉnh sửa luận án theo kết luận của Hội đồng./.

Print
151 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Trần Hiếu
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: thongtinthethao@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top