Responsive image

16 Tháng Tư 2024

NCS Nguyễn Duy Tuyến bảo về thành công đề tài: “Nghiên cứu nhu cầu về chuyên môn của thực tiễn giáo dục đối với giáo viên thể dục thể thao cấp trung học cơ sở các tỉnh phía Bắc”

Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Duy Tuyến có 7 thành viên do PGS.TS Lâm Quang Thành làm Chủ tịch Hội đồng.

Sau khi nghe NCS Nguyễn Duy Tuyến trình bày tóm tắt đề tài nghiên cứu, các nhà khoa học đã đưa ra những ý kiến phản biện, nhận xét, đánh giá và đóng góp sâu sắc, mang tính xây dựng cao đối với đề tài nghiên cứu luận án Tiến sĩ khoa học này. Nhìn chung, đề tài khoa học “Nghiên cứu nhu cầu về chuyên môn của thực tiễn giáo dục đối với giáo viên thể dục thể thao cấp trung học cơ sở các tỉnh phía Bắc” được các thành viên Hội đồng và các nhà khoa học đánh giá là một đề tài với chất lượng chuyên môn cao, có giá trị thực tiễn.

Trong thời gian tới, Hội đồng đề nghị NCS Nguyễn Duy Tuyến cần tiếp tục bổ sung, nghiên cứu sâu hơn để vận dụng các giá trị nghiên cứu của đề tài vào thực tiễn đạt hiệu quả tốt nhất. Kết quả tổng hợp 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng đều nhất trí thông qua đề tài khoa học bảo vệ Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Duy Tuyến.

Print
3375 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Trần Hiếu
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: thongtinthethao@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top