Responsive image

18 Tháng Bảy 2024

NCS Nguyễn Ngọc Minh và Nguyễn Thị Thư bảo vệ thành công LATS cấp Viện

1. Nghiên cứu sinh NGUYỄN NGỌC MINH:

Tên đề tài: Nghiên cứu loại hình câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động có hiệu quả phù hợp với tổ chức Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao của Đại học Quốc gia Hà Nội”.

  Chuyên ngành: Giáo dục thể chất;      Mã số: 62 14 01 03.

2. Nghiên cứu sinh NGUYỄN THỊ THƯ:

Tên đề tài: Cải tiến chương trình Giáo dục thể chất cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội”.

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất;        Mã số: 62 14 01 03.

Hai NCS đã bảo vệ thành công LATS trước Hội đồng khoa học, đạt 100% phiếu đồng ý của các thành viên trong Hội đồng.

Xin chúc mừng 02 NCS Nguyễn Ngọc Minh và Nguyễn Thị Thư.

Một số hình ảnh tại lễ bảo vệ LATS của 02 NCS

Print
1613 Rate this article:
5.0

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Trần Tuấn Hiếu
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: thongtinthethao@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top