Responsive image

24 Tháng Giêng 2022

NCS Trần Huy Đức bảo vệ thành công LATS cấp cơ sở

“Nghiên cứu bài tập phát triển sức bền chuyên môn cho vận động viên bóng đá nữ U17 quốc gia”.

Ngày 15 tháng 10 năm 2021, NCS Trần Huy Đức đã bảo vệ thành công LATS cấp cơ sở với đề tài: Nghiên cứu bài tập phát triển sức bền chuyên môn cho vận động viên bóng đa nữ U17 quốc gia”.

Sức bền là một trong những tố chất thể lực quan trọng đặc biệt đối với các vận động viên thể thao nói chung và vận động viên bóng đá nói riêng. Trong những năm qua công tác đào tạo VĐV bóng đá ngày được quan tâm, song còn nhiều tồn tại nhiều vấn đề trong công tác huấn luyện, đặc biệt là sức bền chuyên môn của VĐV . Chính vì vậy, đề tài luận án của NCS Trần Huy Đức có tính cấp thiết, thời sự và khoa học trong huấn luyện môn bóng đá.

Bằng cách sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy, luận án của NCS Trần Huy Đức đã làm rõ, trình bày và phân tích khá đầy đủ về cơ sở lý luận về tổng quan các vấn đề nghiên cứu như : Các quan điểm của Đảng, Nhà nước, ngành TDTT về thể thao thành tích cao ; Khái niệm và phân loại sức bền ; Vai trò của sức bền chuyên môn trong bóng đá hiện đại ; Cơ sở về hệ thống năng lượng liên quan đến diễn biến sinh lý của VĐV bóng đá ; Các nội dung và phương pháp huấn luyện tố chất sức bền ; Chương trình huấn luyện VĐV bóng đá U17 ; các công trình nghiên cứu có liên quan.

Đồng thời, luận án giải quyết đầy đủ, logic 03 mục tiêu nghiên cứu đã đề ra. Qua đó đã nghiên cứu được đặc điểm phát triển sức bền chuyên môn của nữ VĐV bóng đá U17, nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức bền chuyên môn của nữ VĐV bóng đá U17 quốc gia và nghiên cứu xác định hiệu quả các bài tập đã lựa chọn trong thực tiễn huấn luyện VĐV bóng đá nữ U17 quốc gia . Cụ thể:

Luận án đã xác định đặc điểm phát triển sức bền chuyên môn của nữ VĐV bóng đá U17. Quá trình giải quyết mục tiêu 1 đảm bảo tính khách quan và độ tin cậy. Luận án đã xác định được các chỉ số y sinh, sư phạm Kết quả nghiên cứu được thực hiện thông qua các phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu; phương pháp phỏng vấn, kiểm tra sư phạm và sử dụng phương pháp toán thống kê để giải quyết mục tiêu này là phù hợp, có tính logic.

Luận án đã lựa chọn được bài tập phát triển sức bền chuyên môn của nữ VĐV U17 đội tuyển quốc gia thông qua các định hướng lựa chọn, căn cứ và các nguyên tắc lựa chọn. Kết quả lựa chọn được 130 bài tập để nâng cao năng lực sức bền chuyên môn cho nữ VĐV bóng đá U17 đội tuyển quốc gia. Các bài tập sau khi lựa chọn đã được xây dựng cách thức, tổ chức tiến hành khá công phu, chi tiết trước khi tiến hành thực nghiệm (được trình bày ở phần phụ lục).

Luận án đã ứng dụng 130 biện pháp để nâng cao năng lực sư phạm cho sin viên. Quá trình thực nghiệm các giải pháp mà luận án áp dụng đảm bảo khoa học, có tính thực tiễn và hiệu quả.

Kết quả với 100% ý kiến tán thành, Hội đồng đã đề nghị Viện khoa học TDTT thông qua đề tài cấp cơ sở cho NCS sau khi đã hoàn thiện theo các ý kiến nhận xét của các nhà khoa học trước khi bảo vệ tại Hội đồng cấp Viện.

Print
242 Rate this article:
5.0

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Trần Hiếu
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: thongtinthethao@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top