Responsive image

26 Tháng Chín 2022

Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS Lê Việt Dũng

Nghiên cứu giải pháp phát triển thể thao ngoại khóa cho sinh viên trường Đại học Tây Bắc

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN


A. THÔNG TIN CÁ NHÂN:
Đề tài luận án: “Nghiên cứu giải pháp phát triển thể thao ngoại khóa cho sinh viên trường Đại học Tây Bắc”.
Tên ngành: Giáo dục học
Mã ngành: 9140101
Họ và tên nghiên cứu sinh:
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:    Lê Việt Dũng
1. PGS.TS Trần Hiếu
2. PGS.TS Lương Kim Chung
Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thể dục thể thao
B. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Luận án đã khảo sát, đánh giá đầy đủ các mặt về thực trạng thể thao ngoại khóa của trường Đại học Tây Bắc như: Trường Đại học Tây Bắc hiện nay đang thiếu về số lượng cán bộ, giảng viên hướng dẫn tập luyện thể thao ngoại khóa. Cơ sở vật chất, sân bãi dụng cụ phục vụ thể thao ngoại khóa còn thiếu và chất lượng chưa được tốt. Về nội dung và hình thức tổ chức tập luyện thể thao ngoại khóa tuy đa dạng và phong phú nhưng nhìn chung là không thường xuyên, chưa trở thành thói quen và chưa đáp ứng được nguyện vọng cũng như nhu cầu của sinh viên. Kết quả phỏng vấn sinh viên và cán bộ, giảng viên cho thấy, trong cùng một giới nam và nữ, đại đa số sinh viên đều nhận thức tích cực về động cơ và những khó khăn trở ngại khi tham gia thể thao ngoại khóa. 
2. Luận án đã lựa chọn, xây dựng và đồng bộ được 5 giải pháp để xây dựng và phát triển thể thao ngoại khóa cho sinh viên trường Đại học Tây Bắc, những giải pháp này là một thể thống nhất và chúng luôn luôn liên kết, hỗ trợ cho nhau không thể tách rời. Luận án tổ chức học tập theo gương Bác Hồ tập thể dục đã gây ấn tượng và cảm xúc cho thế hệ trẻ. Đây là nội dung quan trọng trong việc giúp sinh viên nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của thể dục thể thao đến sức khỏe của con người. Phân công cán bộ, giảng viên tham gia quản lý và hướng dẫn tập luyện thể thao ngoại khóa hợp lý, khoa học, đảm bảo về số lượng và chất lượng với thực tiễn. Xây dựng câu lạc bộ từng môn và đa môn theo nguyện vọng của sinh viên và điều kiện cơ sở vật chất hiện có. Xã hội hóa theo quan điểm của Đảng là gốc nhưng giao một phần nhiệm vụ cho sinh viên quản lý và tổ chức, phát triển câu lạc bộ thể dục thể thao. Sau thực nghiệm các giải pháp, bước đầu đã thành lập và duy trì được 08 CLB nâng cao tập luyện thường xuyên, liên tục có giảng viên hướng dẫn do nhà trường quản lý, và CLB Thể thao giải trí do hội SV quản lý. Bước đầu đã đem lại kết quả rõ rệt về phát triển thể thao ngoại khóa: phát triển về thể lực, thành tích thi đấu của các đội tuyển thể thao và hiệu quả của việc xã hội hóa nguồn kinh phí, nhân lực cho các hoạt động thể dục thể thao của trường Đại học Tây Bắc. Kết quả trên là những đóng góp mới có giá trị về mặt khoa học, xã hội nói chung và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Tây Bắc nói riêng.

LINK TẢI LUẬN ÁN

Print
55 Rate this article:
5.0

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Trần Hiếu
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: thongtinthethao@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top