Responsive image

NCS Nguyễn Thị Thu Hiền bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ

Sáng nay (13/6), tại Viện Khoa học TDTT, đã diễn ra buổi bảo vệ Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục với đề tài: “ Nghiên cứu phát triển thể thao trường học trong các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.

Buổi bảo vệ diễn ra dưới sự chứng kiến của Hội đồng khoa học do Giáo sư Lâm Quang Thành là Chủ tịch. Bài bảo vệ Luận án của NCS Nguyễn Thị Thu Hiền kéo dài 25 phút, trình bày về tính cấp thiết của đề tài; đối tượng, phương pháp và tổ chức nghiên cứu; kết quả nghiên cứu và bàn luận. Tại chương 3, kết quả nghiên cứu và bàn luận đã được NCS tập trung vào 2 nội dung chính: Thực trạng giáo dục thể chất và thể thao các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Đề xuất giải pháp phát triển TDTT trong các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương theo hướng xã hội hóa.

NCS Nguyễn Thị Thu Hiền đã chỉ ra được những đóng góp mới của Luận án: Luận án đã đánh giá được thực trạng giáo dục thể chất và thể thao trong 8 trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương đều thực hiện chương trình nội khóa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông qua thực trạng công tác giáo dục thể chất nội khóa và ngoại khóa; Thực trạng về các điều kiện đảm bảo và thực trạng thể chất của sinh viên các trường; Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, đề tài đưa ra được hệ thống 3 nhóm giải pháp cơ bản, trong đó 13 giải pháp phát triển TDTT trong các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương theo hướng xã hội hóa. Đề tài đã tiến hành thực nghiệm các giải pháp trong một năm tại trường Cao đẳng Hải Dương và trường Đại học Sao Đỏ, kết quả cho thấy hiệu quả của các giải pháp đưa ra, tỷ lệ sinh viên đạt chuẩn thể lực tăng lên rõ rệt, thông qua phân tích định tính và đánh giá theo định lượng.

 

Chủ tịch Hội đồng Lâm Quang Thành quyết điịnh thông qua Luận án NCS Nguyễn Thị Thu Hiền (Ảnh: MĐ)
Sau phần trình bày của NCS, Hội đồng khoa học cùng các khách mời đã có những phản biện, những câu hỏi và những trao đổi cùng NCS. Trên tinh thần thống nhất, Hội đồng nhất trí đề tài của NCS Nguyễn Thị Thu Hiền: “Nghiên cứu phát triển thể thao trường học trong các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương” có ý nghĩa lý luận và thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong trường học, đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay. Cấu trúc Luận án đảm bảo đúng quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo và yêu cầu của cơ sở đào tạo.

Ngoài những kết quả đạt được của đề tài, Hội đồng khoa học cũng chỉ ra một số vấn đề thiếu sót và hạn chế như: Phần tổng quan cần làm rõ cơ sở lý luận, trong đó có các khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu; Kết luận nên sử dụng các số liệu kết quả đã làm được để nổi bật và xúc tích hơn; Chỉnh sửa lỗi in ấn, lỗi thuật ngữ, văn phong trình bày…

Tuy nhiên, sau khi họp và trao đổi kín, Hội đồng khoa học đã đưa ra được kết luận chung. Giáo sư Lâm Quang Thành – Chủ tịch hội đồng khẳng định Luận án của NCS Nguyễn Thị Thu Hiền đáp ứng đầy đủ yêu cầu đối với một luận án tiến sĩ Khoa học Giáo dục, chuyên ngành Giáo dục thể chất.

Print
48109 Rate this article:
No rating

Thư viện ảnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Địa chỉ: 141 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 733 0286 * FAX: (84-4) 733 4419
Website: vkhtdtt.vn; Email: banbientap.vkhtdtt@gmail.com

 

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top