Responsive image

Nghiên cứu sinh Tô Xuân Thục bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện

Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ gồm 7 thành viên: PGS.TS Lâm Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng; PGS. TS. Vũ Đức Thu – Phản biện 1; TS. Đặng Hà Việt – Phản Biện 2; GS. TS. Nguyễn Xuân Sinh – Phản biện 3; PGS. TS. Nguyễn Xuân Thành - Ủy viên; TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt - Ủy viên; TS. Nguyễn Kim Lan - Ủy viên.

Luận án với độ dày 140 trang bao gồm phần mở đầu và 03 chương, sử dụng 38 bảng, 03 biểu đồ và 05 hình ảnh cùng 110 tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Luận án được tiến hành nghiên cứu từ tháng 11/2007 đến tháng 11/2013 tại Viện Khoa học TDTT, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh  và một số CLB Bóng chuyền mạnh trên phạm vi toàn quốc.

Print
1122 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top