Responsive image

Thông báo bảo vệ Luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh

NCS Cao Huy Tiến

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Viện khoa học Thể dục thể thao tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Giáo dục học cấp Viện cho nghiên cứu sinh CAO HUY TIẾN.

Tên đề tài: “Nâng cao chất lượng đào tạo môn chuyên sâu cho sinh viên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Hùng Vương”.

Tên ngành: Giáo dục học;        Mã ngành: 9140101.

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 18 tháng 10 năm 2022.

        Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Viện Khoa học Thể dục thể thao, 141 Nguyễn Thái Học, Ba Đình – Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự./.

Print
1032 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top