Responsive image

Thông báo bảo vệ Luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh

NCS Lê Việt Dũng

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Viện khoa học Thể dục thể thao tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ Giáo dục học cấp viện cho 01 nghiên cứu sinh:

  1. Nghiên cứu sinh LÊ VIỆT DŨNG

Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp phát triển thể thao ngoại khoá cho sinh viên trường Đại học Tây Bắc”.

Tên ngành: Giáo dục học;     Mã ngành: 9140101.

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 9  năm 2022.

  • Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Viện Khoa học Thể dục thể thao, 141 Nguyễn Thái Học, Ba Đình – Hà Nội.

 

 

Print
1196 Rate this article:
5.0

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top