Responsive image

Thông báo bảo vệ Luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh

NCS Ngô Hữu Thắng

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Viện khoa học Thể dục thể thao tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Giáo dục học cấp Viện cho nghiên cứu sinh NGÔ HỮU THẮNG.
Tên đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình nam vận động viên cấp cao môn Cầu lông qua các giá trị sinh học, sư phạm và tâm lý”.
Tên ngành: Giáo dục học; Mã ngành: 9140101.
Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 02 tháng 8 năm 2022.
Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Viện Khoa học Thể dục thể thao, 141 Nguyễn
Thái Học, Ba Đình – Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự./.

Print
930 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Close Copyright [2018] by TTTT
Back To Top